קבר עצם, קיבל ארון

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
יצא למסלול קצונה, המחייב אותו להאריך את שירותו מסדיר לקבע. 'עצם' מתייחם לביטוי 'עצם הפז"ם', 'ארון' הוא דרגת סג"ם. מילון פזמוזאורוס: "קבר עצם, קיבל ארון, לעולם לא יהיה מחזור אחרון".


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019