קודקוד אלוהים

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כינוי לרב הצבאי הראשי: "לפעמים קראו לפרץ 'קודקוד אלוהים' בקשר" (הראל, 260)


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019