קודקוד

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מפקד בכיר: "אחד כאן קודקוד... רצונך?" (בן-תור, 83).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019