קייטנה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
שלב במסלול, פעילות או משימה הנחשבים נוחים וקלים: "עד לקייטנה מהסרטים שנקראת טירונות אפס שתיים" (חילו, 11).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019