קימבן

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תחבל תחבולות: "בתור חמ"ליסט הוא תמיד קימבן אותנו בשמירות" (ספר פלוגת דן). בעקבות 'קומבינה'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019