קיפל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
פינה אתר שבו התמקם לפעילות מבצעית: "אתה יכול לקפל" (ספיבק, 225); "בגדול מה שצריך לעשות זה קיפול מהיר של המוצב" (בופור).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019