קיצרן

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תמלל טקסט דָבור בקצרנות: "יש לי פה הקלטה חשובה, תקַצְרְני לי אותה" (אחד משלנו).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019