קיתם

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הונה, הפריח בדותות. וראו 'אל תקַתֵם אותי'.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019