קל"ב

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תנאי שירות נוחים: "רק תתפלל ... שקצין המיון ישלח אותי למקום נורמלי, משהו קל"ב" (חילו, 40). ראשי תיבות: קרוב לבית.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019