שכונה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כינוי גנאי ליחידות הנעדרות סדר וכללי התנהגות: "גולני זה מאוד שכונה" (קחטן, אוהד). השימוש שאול מתחום הכדורגל, שבו 'כדורגל שכונתי' הוא סגנון משחק הנעדר כללים, משמעת ודיוק.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019