שקוף

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חייל בעל סממני התנהגות 'צהובים': "היח"טיות הם הצהובים של הצהובים, הם השקופים" (קחטן, אוהד).


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019