ששבש תשע

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
כינוי גנאי לחיילי גדוד החילוץ המוטס 669, על שום הטענה הרווחת כי בין החילוצים הם בעיקר משחקים שש בש.

יורי נחושתן מעיר:

"ליחידה כינוי נוסף: שש בש קטע".מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019