שֵש בבוקר הודו באוויר

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
הודעה על שעת תחילת תפילת שחרית, על פי המשימות הצבאיות. 'הודו' היא ראשיתה של תפילת השחרית: "הודו לה' קראו בשמו", והניב מקובל בין חיילי ישיבות ההסדר.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019