שש מאות שלושים

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תלונה צבאית, בעקבות טופס 630.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019