שש

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
חולה נפש. בעקבות הטופס המשטרתי f6, המיועד לחולי נפש. נהוג גם בשפת השוטרים.

אברהם היימן מעיר:

הביטוי "שישיה" או "שש" אין מקורו בטופס משטרתי. המקור הוא סעיף 6 לחוק לטיפול בחולי נפש שעניינו הוא חוות דעת שהנאשם או החשוד חולה נפש. במשך הזמן תוקן החוק וסעיף 6 הוחלף בסעיף 15 אבל הביטוי נשאר. מכל מקום כיום הביטוי התחלף ל- "חנש" שהוא ראשי תיבות של חולה נפש.מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019