שתייה הפוכה

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
אירוע חגיגי הנפתח בנאומים. נהוג בחיל המודיעין.

דורון מעיר:

שירתי בחיל המודיעין, והשימוש שלנו במונח "שתייה הפוכה" היה שונה - בניגוד ל"שתייה", המציינת אירוע שמתחיל בדיבורים ומסתיים בכיבוד, "שתייה הפוכה" מציינת סדר הפוך - קודם אוכלים, ולאחר מכן מגיע זמן הדיבורים.מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019