שתץ

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
נזיפה בחייל חדש. נהגה שְתְץ. ראשי תיבות: שתוק, צעיר!


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019