תאילנד

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
מדינה המסמלת את הכמיהה לסיום השירות, ואת הפנטזיה "לשכב בתאילנד על חוף הים": "איפה כולם? בתאילנד".

יעוד גונן מעיר:

נראה לי שהביטוי אינו לציין כמיהה, אלא כמילת-קוד מוסכמת בקשר לסיום משימה, ונבחרה כי היא מתחילה באות ת'- האחרונה באלף-בית העברי. לחיזוק טענה זו - המילה המציינת בקשר התחלת משימה היא 'אנגליה' (ע"ע), ולא בגלל שום זיקה אלא פשוט כי היא מתחילה באות א', הראשונה באלף-בית. מתחילים ב-א', מסיימים ב-ת'. הגיוני, לא?מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019