תד"ל

הערות ותוספות למילון שירת הפזמניק
תרמיל המכיל ציוד קרבי. ראשי תיבות: תובלת דרג לוחם, ועל פי ראשי תיבות לא רשמיים 'תרמיל דרך לקרב'. בעבר שימש 'תדל' כינוי לטיפש, אולי בעקבות הדמות התלמודית בן תדל, שנודעה בטיפשותה.


מילים נוספות

אבא

02 בנובמבר 2019

אבו גבר

02 בנובמבר 2019

אבטשניק

02 בנובמבר 2019

אביר

02 בנובמבר 2019