למה מתכוונים בשפות שונות במילה "אהבה"?

רוביק רוזנטל | 25 בדצמבר 2019

חוקרי שפה טוענים שמשמעות מילים המבטאות רגשות שונה משפה לשפה, וכי המילונים מתקשים לתרגם מילים הקשורות ברגש באופן מדויק

https://www.theguardian.com/science/2019/dec/19/true-meanings-of-words-of-emotion-get-lost-in-translation-study-finds

 

תמונה ראשית