התגלה לוח האלפבית העתיק ביותר בעולם

פול אוגדן | 03 בנובמבר 2015

החוקר בן הארינג מאוניברסיטת ליידן אשר בגרמניה סבור ששבב אבן-גיר (אוסטרקון) שנתגלה לפני שני עשורים, חרות ברשימת מילים במצרית הקדומה של המאה החמש עשרה לפני הספירה. הכתובת מראה את ה"אבסדארי" (סֵפֶר א-ב) העתיק ביותר הידוע בעולם.

סדר זה אינו תואם את ה-ABC של האלפבית המערבי המודרני, אלה את כתה הַלַחַ'ם המוכר מכתובות במצרית העתיקה, וכן מערבית ומאתיופית מתקופות קדומות.

http://phys.org/news/2015-10-earliest-abecedary.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Abecedarium

תמונה ראשית