אנגלית קשה שפה

רוביק רוזנטל | 15 בספטמבר 2020

אתר hughsnews.com מציג קשיים מרתקים למי שמתוודע אל השפה האנגלית, המזכירים קשיים דומים בעברית. איך להבין משמעות של הומוגרפים, מילים הנכתבות דומה ושונות במשמעות כמו wind או polish, ואיך זה לחציל - eggplant – אין שום קשר לביצים

https://bit.ly/3mmg1Qf

תמונה ראשית