היידיש הגיעה מהטורקית? סליחה?!

פול אוגדן | 17 במאי 2016

עיתונים מכובדים פרסמו לאחרונה טענות ששפת היידיש היא צאצא של השפה הטורקית. הלשונאית אסיה פרלצוויג עושה מהטענה המופרכת הזו קציצות.

http://www.languagesoftheworld.info/bad-linguistics/yiddish-traced-turkey.html

 

תמונה ראשית