אז בכמה שפות מדברים בעולם היום?

רוביק רוזנטל | 24 ביולי 2018

אתר אתנולוג'יק טוען שמצא את המספר המדויק: 7097, ומביא מפות ותרשימים.

https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages

 

תמונה ראשית