אח, אבא, דוד, משפחה - גירסת 2017

רוביק רוזנטל | 10 במאי 2017

החברה המערבית יוצרת דפוסים מורכבים של משפחות, השפה מפגרת אחריהם עם מונחים מהמשפחה הישנה. העיתון הבריטי גארדיין מספר לנו על כך

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/24/families-evolved-language-words-relatedness-traditional

 

תמונה ראשית