שמות עצם מעכבים את הדיבור. האמנם?

רוביק רוזנטל | 15 במאי 2018

קבוצת חוקרים מארצות שונות חקרה את רהיטות הדיבור של המשתמשים בשפות שונות. המסקנה העולה מהמחקר היא ששמות עצם מעכבים את תהליך הדיבור. לפני שם עצם הרבו הדוברים במילות גמגום נוסח אהמממ.... אה... וכדומה, הרבה יותר מאשר לפני פעלים

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180514151926.htm

תמונה ראשית