מי הזיז את הצרפתית שלי?

רוביק רוזנטל | 16 ביוני 2020

האקדמיה ללשון בצרפת מזהירה: הצרפנגלית המעורבבת – franglais -  מאיימת על הצרפתית

https://www.euronews.com/2019/11/22/french-academy-warns-public-bodies-to-stop-using-franglais

תמונה ראשית