גלות

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

המילה 'גלות' היא אחת החשובות בהיסטוריה של העם היהודי. העם היהודי יצא לגלות כמה וכמה פעמים, ופוזר בארצות שונות. גלות היא האירוע שבו העם יוצא לארץ שאינה שלו, וגם עצם החיים בארץ זרה נקראים 'גלות'.

גלות נקראה בדרך כלל על שם הארץ אליה הוגלו היהודים, או על שם הארץ שממנה הם גלו.  הנביא ירמיהו מדבר על גלות יהודה, כלומר, הגלות של בני יהודה שהוגלו לבבל על ידי נבוכדנצר במאה השישית לפני הספירה. הגלות הזו נקראת בדרך כלל 'גלות בבל. גלות ספרד במאה ה-15 היא שם שניתן לגירוש של היהודים מספרד.

בתלמוד קראו לגלויות בשמות סמליים. גלות אדום היא שעבוד ישראל על ידי הרומאים לאחר חורבן בית שני. גלות אשור היא גירוש עשרת השבטים על ידי סנחריב במאה השמינית לפני הספירה. גלות ישמעאל היא  שם שניתן בספר הזוהר לגולי ישראל בארצות האסלאם

המילה גלות היא בשורש גל"ה, וממנה באה המילה הקרובה לה במשמעות, גולָה. גולה היא בדרך כלל הארץ שאליה מגיעים האנשים שיוצאים לגלות. אנחנו מכירים בשורש הזה מילים כמו גילוי, תגלית ועוד. מה הקשר ביניהן לבין הגלות? מי שיוצא לגלות הוא מי שחושפים אותו מן המקום שבו הוא נמצא, מן המסתור שלו. המילה הזו נמצאת גם בשפות השמיות אחרות. באכדית גאלו הוא מי שיצא לגלות, ובאתיופית תגלגל פירושו נלקח לגלות. בארמית המילה המקבילה לגולה ולגלות היא גלותא. לאדם שעמד בראש יישוב יהודי בארץ גולה כלשהי קראו ריש גלותא, כלומר, ראש הגולה.

הציונות ראתה בגלות את הקושי או המחלה של העם היהודי. האידיאל של הציונות היה קיבוץ גלויות, כלומר, הבאת כל היהודים הנמצאים בגלות למקום אחד, לארץ ישראל. הם האמינו במיזוג גלויות, כלומר, שצריך להפוך מחדש את העם היהודי המפוזר לעם אחד היושב במקום אחד. 'קיבוץ גלויות' הוא ביטוי המופיע במקורות. במסכת פסחים בתלמוד (פח) כתוב: ""גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמים וארץ". ההתנגדות לגולה נקראת גם שלילת הגולה.

אחד הביטויים שהיו נפוצים מאוד בארץ ישראל בתקופה החדשה הוא אלפיים שנות גלות. בשיר "ארצנו הקטנטונת" של שמואל פישר הוא כותב: "אחרי אלפיים שנות גלות/ אלייך חזרתי./ את היחידה שלי/ ארצנו הקטנטונת, לנצח אירשתיך". כאשר אנו מדברים על דבר מה ארוך ומשעמם אנו אומרים שהוא ארוך כאורך הגלות,.

אנו מציגים את הגלות גם כתופעה פנימית, רוחנית. לפעמים אדם חי במקום שהוא חש שאינו המקום שלו, אבל הוא אינו עוזב אותו. למצב כזה קוראים גלות פנימית. בימי הביניים דיברו על גלות השכינה, כלומר, מצב שבו רוח הקודש מסתלקת מן העולם.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020