הגדרה

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

כאשר אנחנו מדברים על מילה, אנחנו רוצים להסביר מה המשמעות שלה, ומתי מתאים להשתמש בה. להסבר הזה קוראים הגדרה. במילונים אפשר למצוא לכל מילה או ביטוי הגדרה. מדוע נקרא ההסבר הזה הגדרה? מפני שבאמצעות ההסבר אנחנו כאילו מניחים גדר בין המילה הזו לבין מילים אחרות. כאשר אנחנו פותרים תשבץ, אנחנו מקבלים ממחבר התשבץ 'הגדרות', כדי שנוכל למצוא את המילים החסרות. לפעמים אנחנו משתמשים בהגדרה במילה שאותה אנחנו רוצים להגדיר. למשל, אנחנו אומרים 'נמר הוא חיה ששמה נמר'. ברור שמהגדרה כזו איננו לומדים דבר, חוץ מזה שנמר הוא חיה. הגדרה כזו נקראת הגדרה מעגלית.

לא רק מילים אפשר להגדיר. חוקרים של צמחים מתארים את התכונות המיוחדות לכל צמח, ובכך הם מגדירים אותו, וקובעים במה הוא שונה מצמחים אחרים. ההגדרות האלה כתובות בספרים שלהם קוראים מגדיר צמחים. אנחנו נוהגים להגדיר דברים רבים בחיים: מה חשוב לנו, מה אנחנו רוצים להשיג. כאשר עם או קבוצה של אנשים רוצים לשלוט בגורל שלהם ולקבל מדינה משלהם, הם מבקשים שתהיה להם זכות להגדרה עצמית.

המילה 'גדר', המופיעה בתנ"ך, היא מילה קדומה יותר מהגדרה. גדר היא דבר שאפשר לראות אותו, לגעת בו, לבנות ולהרוס אותו, הגדרה היא מילים ומחשבות. יש בשפה מקרים רבים שבהם דבר מוחשי מקבל מאוחר יותר גם משמעות של דבר מופשט, של מילים ומחשבות. למשל, כשאדם מתרגז מאוד אנחנו אומרים שהוא יצא מגדרו, כאילו הוא פרץ  את הגדר של ההתנהגות הנכונה. מילה מעניינת מאוד שגם המקור שלה הוא המילה גדר היא מִגדר. כשאנחנו מדברים על מגדר אנחנו מדברים על הדברים המיוחדים לנשים לעומת גברים. באוניברסיטה חוקרים היום את ההבדלים האלה, וקוראים לזה 'לימודי מגדר'.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020