מַבּוּל

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

מבול הוא גשם עז ושוטף. כשיורד גשם כזה אנו אומרים ש"יורד מבול". אבל המבול המקורי היה הרבה יותר מגשם חזק. זה היה גשם בלתי פוסק לאורך תקופה ארוכה שעל פי הסיפור המקראי השמיד את האנושות ואת כל מה שנמצא על פני האדמה. רק נח והחיות שהכניס לתיבתו שרדו. אלוהים אומר: "וַאֲנִי הִנְנִי מֵבִיא אֶת הַמַּבּוּל מַיִם עַל הָאָרֶץ לְשַׁחֵת כָּל בָּשָׂר אֲשֶׁר בּוֹ רוּחַ חַיִּים" (בראשית ו 17).  

יש ויכוח על המקור של המילה מבול. היא דומה למילים באכדית במשמעות של גשם חזק ושוטף, למשל, בובולו או אבובו. סיפור המבול מופיע בגרסאות אחרות גם באכדית, ויתכן שזהו מקור המילה. טענה אחרת היא שהשורש ב"ל פירושו להוריד גשם, והמילה מבול היא מן השורש ב"ל. השורש הזה מופיע בשפה האוגריתית. שורש דומה מופיע גם בערבית. דעה אחרת היא שהשורש של המילה הוא יב"ל, והוא קשור לפועל להוביל, ולמילה יובל, ערוץ של נחל.

הדור שהושמד במבול נקרא דור המבול. במשנה מדברים על דורות שונים בהיסטוריה של האנושות ושל העם היהודי. הם מזכירים גם את דור הפַּלָּגָה, שהתפלג בסיפור מגדל בבל, ואת דור המִדבר, הדור שיצא ממצרים אבל לא הצליח להגיע לארץ ישראל. על הדורות האלה נאמר במשנה ש"אין להם חלק לעולם הבא" (מסכת סנהדרין י ג).

המילה מבול קיבלה משמעות רחבה יותר. אנחנו נוהגים  לקרוא למשהו שמגיע בכמות גדולה ובבת אחת מבול. כשיש משחק כדורגל שמובקעים בו הרבה שערים כותבים שהיה "מבול של שערים". לפני זמן מה הוקרן בבתי הקולנוע סרט בשם "מבול של צרות". המשמעות הזו מופיעה בלשון חז"ל. בתוספתא למסכת תענית מסבירים, שאמנם אלוהים הבטיח שלא יהיה עוד מבול, אבל הוא התכוון שלא יהיה מבול של מים: "מבול של מים אין, אבל מבול של אש ושל גפרית כדרך שהביא על הסדומים, יש" (תוספתא תענית ב יג). חיים נחמן ביאליק כותב באחד ממאמריו: "מבול של שקר, של טיפשות ... הציף את העולם".

בתנ"ך מתחילים לספור את השנים לאחר המבול כאילו מן ההתחלה. על בנו של שם בן נח, ארכשפד, אומרים שנולד "שנתיים אחר המבול". כשאנחנו רוצים לומר שדבר מה התרחש לפני שנים רבות, אנחנו אומרים שזה קרה לפני המבול. אדם שרוצה לומר שלא אכפת לו מה יקרה אחרי שהוא יחיה אומר אחרי המבול!, כלומר הוא מוכן לעשות דברים רעים ומזיקים, לא אכפת לו מה יקרה אחר כך. הביטוי הזה מופיע בשפות רבות, אך המקור שלו הוא בצרפת. בימי המהפכה הצרפתית היו אצילים שלא הבינו שהמציאות השתנתה, והם יאבדו את העושר והכבוד שלהם. אחת האצילות שמעה מה מתרחש, אבל אמרה: "אחרי המבול!"מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020