עיקרון

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

עיקרון הוא כלל יסודי שלפיו אנחנו מתנהגים, ומשתדלים לא לעבור עליו. לכל אדם יכולים להיות עקרונות משלו, וגם לחברה יש עקרונות שהיא מצפה מהאנשים השייכים אליה לא לעבור עליהם. עיקרון איננו בדיוק חוק. מי שעובר על החוק צפוי לעמוד למשפט. אבל מי שעובר על עקרונות חשובים, אינו עובר על שום חוק, אבל אנחנו חושבים שהוא איננו מתנהג כמו שצריך.

המילה עיקרון היא מילה חדשה. בתקופות קדומות יותר השתמשו לאותו עניין במילה עיקר. רבי יוסף אלבו שחי במאה ה-15 בספרד כתב ספר חשוב בשם "ספר העיקרים". הכוונה במילה עיקרים היא לכללים חשובים שוכלם צריכים להתנהג לפיהם.

המילה עיקר מופיעה בתלמוד בדיון על דינים הקשורים לאילנות (עצים), ופירושה הוא שורש. אפשר לראות איך בימי הביניים חשבו ששורש יכול להיות לא רק של עץ, אלא כלל חשוב שצריך לפעול לפיו, כי הוא כאילו השורש של הדברים. המילה שורש עצמה משמשת לא רק לשורש של צמח אלא גם לרעיון יותר כללי, לשורש הדברים. גם בשפה העברית אנחנו מדברים על שורשים שמהם אנו מיוצרים מילים חדשות. אפשר לראות איך המילה עיקר קשורה למילה שורש בעוד צורה. כאשר מוציאים שורש מן האדמה אנחנו עוקרים אותו.

יש כל מיני סוגים של עקרונות. עיקרון חשוב מאוד נקרא עקרון יסוד. עיקרון שאסור בשום פנים לעבור עליו הוא עקרון ברזל. על אדם שתמיד פועל לפי מה שהוא מאמין, אומרים שהוא דבק בעקרונותיו.  בארגונים שונים יש עקרונות שלפיהם הארגון פועל. למשל, אם נקבע שלאנשים שעובדים זמן רב יותר בארגון יש יותר זכויות, הדבר קרוי עקרון הוותק. כשאדם רוצה להסביר שדבר מה מתאים לחוקים שהוא קבע הוא משתמש בביטוי באופן עקרוני.

יש מילים נוספות הקשורות למילה עיקר. כשאנו רוצים להדגיש משהו אנו משתמשים במילה בעיקר, או אומרים שהוא הדבר העיקרי. לאשה שעובדת בבית ומטפלת במשפחה ובדירה קוראים עקרת בית. עקרת בית הוא ביטוי מספר משלי. יש כמה פירושים לביטוי הזה, ולפי רש"י הפירוש שלו שהאישה היא העיקר של הבית, היא החשובה ביותר.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020