עַצְמָאוּת

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

עצמאות היא מצב שבו לאדם, לארגון או למדינה יש יכולת וגם רשות לעשות מה שהיא חושבת שהוא הדבר הנכון, ולא לקבל פקודות או להיות נשלטת על ידי אף אחד. את המילה הזו חידש איתמר בן אב"י, בנו של אליעזר בן יהודה.

המילה עצמאות מזכירה לנו חלק מגוף האדם, מן הגוף שלנו, ואלה העצמות. העצמות הן החלק החזק והקשה בגוף. מן המילה הזו ומן השורש עצם נוצרו מילים רבות הקשורות לכוח, כמו עוצמה, וגם המילה שלנו, עצמאות. עצמאות קשורה גם למילים אחרות שאנחנו מרבים להשתמש בהם. לפעמים כשרוצים לעזור לנו אנחנו עונים "אני אעשה את זה בעצמי", כלומר, עם הכוח שלי. בעברית קיים הביטוי עצם העניין, כלומר, החלק החשוב והחזק של העניין.

מדינת ישראל הוקמה בה' באייר תש"ח, כאשר ראש הממשלה דוד בן גוריון הכריז על ההקמה שלה בתל אביב. להכרזה הזו קוראים הכרזת העצמאות. חברי הממשלה הזמנית חתמו על מגילה שבה נכתבו דברים חשובים על המדינה, איך היא תתנהג ולפי אילו אמונות וערכים היא תנהג. למגילה הזו קוראים מגילת העצמאות. היה ויכוח איך לקרוא למלחמה שהתחוללה באותה תקופה. היו כאלה שהציעו לקרוא לה מלחמת השחרור, כי במלחמה הזו השתחררנו מהשלטון של הבריטים במדינה. אחרים הציעו לקרוא לה מלחמת הקוממיות, כי במלחמה הזו העם כאילו קם על רגליו ונלחם. אבל השם שהתקבל הוא מלחמת העצמאות, כי המלחמה הזו אפשרה את עצמאות העם היהודי במדינת ישראל.

בשורש עצ"ם אנחנו מכירים גם מילים כמו לעצום עיניים, או עיניים עצומות. למילים האלה אין קשר למילה עצמאות, למרות שיש להן אותו שורש.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020