פולמוס

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014
פולמוס הוא ויכוח, בדרך כלל בין אנשים שיש להם עמדות מנוגדות. הפולמוס נעשה באמצעות דיבורים, אבל בעבר פירוש המילה פולמוס היה מלחמה ממש, בין צבאות. בתלמוד הירושלמי כתוב: "מלכות מצרים ומלכות רומי היו עושין מלחמה אילו עם אילו. אמרו: עד מתי אנו הורגין בפולמוס זה עם זה?" (עבודה זרה א לט).

המקור של המילה פולמוס הוא יווני. ביוונית polemos  פירושה מלחמה, וזה באמת הפירוש גם בתלמוד. אך גם בשפות שאנו מכירים היום משתמשים במילים דומות. באנגלית, למשל, פירוש המילה polemic הוא משהו שמתווכחים עליו, והוא הגיע מאותו מקור. יש מילים לא מעטות באנגלית שדומות למילים בעברית, מפני שהמקור של שתיהן הוא ביוונית. למשל, בסיס ו-basis, סנדל ו-sandal, וגם אקלים ו-climate.

על אדם שאוהב להתווכח אומרים שהוא פולמוסן. כאשר יש דיון שיש בו דעות שונות ומנוגדות אומרים שזהו 'דיון פולמוסי'. מן המילה פולמוס גם נולד פועל חדש: להתפלמס. כששני אנשים מתווכחים או דנים בנושא שיש להם לגביו דעות מנוגדות, אנחנו אומרים שהם מתפלמסים, ולפעמים הוויכוח נמאס ואנחנו אומרים להם: תפסיקו כבר להתפלמס!מילים נוספות

אגדה

28 באוקטובר 2014

אדם

28 באוקטובר 2014

אומדן

28 באוקטובר 2014

אופנוע

28 באוקטובר 2014