קַבַּרְנִיט

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

קברניט הוא אדם המפקד על כלי שיט, אונייה או ספינה. הוא נקרא גם רב חובל. המילה קברניט מופיעה בתלמוד. וכך נכתב שם: "אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו: אוי לו לעולם שאבד  מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברניטה" (בבא בתרא צא א). בתלמוד משווים את אברהם אבינו לקברניט של העולם, האדם החשוב ביותר שהוביל את העולם לאמונה באל אחד, וכשהוא נפטר כאילו מת האדם שמנהיג את הספינה. גם היום קוראים לאנשים המנהיגים את המדינה קברניטי המדינה. כאשר יש הרגשה שהמנהיגים לא שולטים בצורה טובה, אומרים שהמדינה היא כמו ספינה בלי קברניט.

המילה קברניט נכנסה לתלמוד מן השפה היוונית. ביוונית kibernan פירושו להנהיג, לנווט. מן המילה היוונית הזו התפתחו מילים שונות גם בשפות אחרות. באנגלית, למשל, to govern פירושו להנהיג, ו-government  היא ממשלה. המילים האלה באו מאותו פועל יווני. גם המילה קיברנטיקה, שקשורה לעולם של הטכנולוגיה והמחשבים, באה מאותו מקור יווני.

הזמר בני ברמן שר שיר חביב על קברניט זקן שכבר אין לו ספינה. את השיר הזה כתב המשורר אהרן שבתאי: "בפונדק קטן, בנמל קטן, שם היין אדום ונוצץ, בפונדק קטן הן ישבו שלושתן עם קברניט ולו רגל מעץ. ואמר הקברניט: 'אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר'".



מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020