קדושה

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

קדושה היא הרגשה או מצב שדבר מה שייך לכוחות עליונים, שהוא אינו שייך לעולם שלנו ולחיי היומיום. כשאנו חשים שיש במשהו קדושה, אנו סבורים שהוא נמצא במקום גבוה, רוחני, שהוא קדוש. באחד מחזונות ישעיהו אומרים המלאכים זה לזה: "קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ ה' צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ" (ו 3). אדם קדוש הוא אדם שיש לו תכונות נעלות, או מעשים הקושרים אותו לעולמות עליונים בעיני יתר בני האדם.

המילה קדושה מופיעה במשנה. במסכת סוטה נאמר ש"פרישות מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי ענווה" (ט טו), והכוונה כאן שהתנהגות מוסרית מקרבת את האדם לדברים הקדושים. בתנ"ך עוסקים הרבה בקדושה. הבית שהוקם לכבודו של אלוהים על ידי שלמה המלך נקרא בית המקדש, ואחרי גלות בבל הוקם בית המקדש השני. בבית המקדש עמד ארון הקודש, והוא נמצא במקום הפנימי ביותר בבית המקדש, שנקרא קודש הקודשים. כשאנו רוצים לומר על דבר מה שהוא חשוב ביותר וצריך לשמור עליו היטב, אומרים שהוא קודש הקודשים.

ביהדות יש דברים הנחשבים קדושים. מדברים הרבה על קדושת השבת, כי השבת היא היום הקדוש, ולכן היא נקראת גם 'שבת קודש'. מדברים גם על 'קדושת הארץ', והכוונה לארץ ישראל, ולכן ישראל נקראת גם ארץ הקודש. כאשר עושים מעשה רע הוא נקרא חילול הקודש, כלומר, פגיעה קשה בדברים הקדושים. התנ"ך ולתלמוד נקראים כתבי הקודש, והשפה שבה הם נכתבו נקראת 'לשון קודש'. כאשר התחילו לדבר עברית בארץ ישראל החדשה היו אנשים מאמינים שהתנגדו לכך. הם אמרו שהעברית צריכה להישאר לשון קודש, ואסור לה לחזור ולהיות לשון חול, לשון של חי היומיום.

גם קידוש היא מילה חשובה. כאשר אנו עושים דבר מה לכבוד הדברים שאנו מאמינים בהם או לכבוד אלוהים אנו מקדשים אותם. לקראת כניסת השבת עורכים קידוש, מקדשים את השבת. כאשר זוג מתחתן, הבעל מקדש את אשתו, והכוונה היא שהנישואין הוא מוסד חשוב מאוד, מוסד שיש בו קדושה. לכן לאחר ענידת הטבעת החתן אומר לכלה: "הרי את מקודשת לי". אנשים רבים בהיסטוריה מתו על קידוש השם, כאשר לא היו מוכנים לוותר על האמונה שלהם למרות שזה עלה להם במחיר חייהם.

המילה ההפוכה למילה קודש היא המילה חול. חול הוא חיי היומיום, החיים הרגילים. לקראת כניסת השבת, הנחשבת קדושה, מברכים ברכת המבדיל, שבה שרים "המבדיל בין חודש לחול, חטאותינו הוא ימחול". בברכה הזו יוצרים מעין גבול בין כל ימות השבוע, שהם חול, לבין השבת, שהיא קודש.

מן השורש קד"ש נולד גם הפועל להקדיש. כאשר אדם מתמסר לעניין חשוב הוא מקדיש את חייו או את הזמן שלו למטרה חשובה. הוא מרגיש שהמטרה הזו קדושה, שהיא מעבר לחיים הרגילים.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020