דרכים חדשות לצריכת חדשות

הילה לוינשטיין-ברקאי ואזי לב-און | 07 ביולי 2016
המאמר הוא חלק מגיליון 68-69 של כתב העת "פנים" בהוצאת הסתדרות המורים, אביב-קיץ 2015, בעריכת ד"ר מתן אהרוני וד"ר רוביק רוזנטל. הגיליון עוסק בסוגיות הקשורות בטלוויזיה

(המשך מדף 1)

ממצאי המחקר

במחקר השתתפו 110 נבדקים, שגילם הממוצע היה 37.8 עם סטיית תקן של 12.4, טווח הגילאים נע בין 18 ל-71. 38.9% (44) מהנבדקים היו גברים ו 59.3% (67) היו נשים. השכלתם של הנבדקים היא בעיקר אקדמית 53.1% (60) ועל תיכונית 26.5% (30). בסה"כ היו 828 דיווחי צפיות, 44.9% (373) מתוכם על ידי גברים ו- 54.8% (455) על ידי נשים. טבלה 1 מכילה נתונים על התפלגות דיווחי הצפייה לפי שעות ביום, משך זמן ופלטפורמת צפייה.

טבלה 1. דיווחי צפייה בתוכני הווידאו החדשותיים לפי שעות, משך צפייה ופלטפורמות צפייה

שעות צפייה

236 (30.2%)

6:00-13:00

91 (11.6%)

13:00-17:00

144 (18.4%)

17:00-20:00

257 (32.9%)

20:00-23:00

54 (6.9%)

23:00- 6:00

משך הצפייה

344 (43.9%)

1-5 דקות

138 (17.6%)

6-9 דקות

88 (11.2%)

10-14 דקות

214 (27.3%)

15+דקות

פלטפורמת הצפייה

455 (58.1%)

טלוויזיה

185 (23.6%)

מחשב

143 (18.3%)

סלולר

 

מבין 328 הצפיות שלא בטלוויזיה (במחשב או בסלולר), 82% היו באתר תוכן כללי כגון Ynet  או וואלה! , 9.3% ברשת חברתית, 5.4% באתרי תוכן וידאו כגון YouTube, ו-3.3% באתרים אחרים.

בנוסף, בדקנו האם מתבצעות פעולות תקשורתיות נוספות בזמן הצפייה, ומה הן. 51.7%        (429) מדיווחי הצפייה לא התייחסו לביצוע פעולות נוספות בזמן צפייה בקטע חדשותי, ואילו 42.7% (354) מהצפיות הצביעו על ביצוע פעולות נוספות בזמן הצפייה. הפעולות הללו בוצעו במקביל לצפייה בטלוויזיה (ניתן היה לבחור יותר מאופציה אחת): בדיקת מיילים: 180          (50.8%), גלישה באתרי אינטרנט: 158 (44.6%), גלישה ברשתות חברתיות: 137 (38.7%), ופחות מכך: שליחת S.M.S (95 דיווחים), שיחות טלפון (85 דיווחים), צפייה בתוכן וידאו אחר (40 דיווחים).

ממצאים: צפייה חוץ-טלוויזיונית

איור 2 מציג את התפלגות מספר דיווחי הצפייה החוץ-טלוויזיונית (במחשב או בסלולר) במהלך ארבעת ימי הדגימה לפי מספר נבדקים.

הילה ואזי איור 2

איור 2. התפלגות דיווחי הצפייה החוץ טלוויזיונית לפי מספר נבדקים (n=110)

מאיור 2 עולה כי מבין המשיבים, 43 (39%) כלל לא צפו בתכני וידאו חדשותיים שלא בטלוויזיה (דהיינו, צרכו תוכן באמצעות מכשיר הטלוויזיה בלבד). 41 נוספים (37%) צפו בין 1-4 פעמים (צפייה אחת או פחות ליום בתכני וידאו חדשותיים שלא בטלוויזיה), ואילו 24     (24%) איש צפו חמש פעמים ויותר (מעל פעם אחת בממוצע ליום). לצורך הניתוחים בהמשך איחדנו את שתי קטגוריות הצפייה בתכנים חדשותיים שלא בטלוויזיה (כלומר במחשב ובסלולר) לקטגוריה אחת שמכילה 328 נבדקים.

טבלה 2 מכילה את התפלגות דיווחי הצפייה בתכני וידאו חדשותיים בפלטפורמות שונות לפי שעה.

טבלה 2. שעות דיווחי צפייה לפי פלטפורמה (טלוויזיה לעומת מחשב/סלולר)

 

23-6

20-23

17-20

13-17

6-13

סה"כ

טלוויזיה

29   (6.4%)

203(44.6%)

91 (20%)

21 (4.6%)

111 (24.4%)

455 (100%)

סלולר +מחשב

26 (7.9%)

54 (16.5%)

53 (16.2%)

70 (21.3%)

125 (38.1%)

328 (100%)

 

מהטבלה אנו למדים כי הנבדקים שצופים בטלוויזיה שונים באופן מובהק מנבדקים שצופים במחשב או בסלולר בזמני הצפייה (c2=114,df=5,p<0.01). נמצא קשר
בעוצמה בינונית - 38rc=0. זמני הצפייה בתכני וידאו חדשותיים בטלוויזיה מתנקזים לשעות שידור מהדורות החדשות בערב (20-23), ופחות מכך לשעות הבוקר (24.4%) ולמשבצת הפרה-פריים (20%). לעומת זאת, זמני הצפייה בתכני וידאו חדשותיים שונים מאוד: מרבית דיווחי הצפייה הם בין שש בבוקר לאחת בצהריים (38.1%), ואחוזי הצפייה בעיקרון יורדים במהלך היום. 16.5% בלבד מדיווחי הצפייה מתנקזים לשעת הפריים טיים של הצפייה הטלוויזיונית (20-23), לעומת 44.6% מכלל דיווחי הצפייה בטלוויזיה.

טבלה 3 מכילה את התפלגות דיווחי הצפייה בתכני וידאו חדשותיים בפלטפורמות שונות, לפי משך הצפייה.

טבלה 3. משך דיווחי צפייה לפי פלטפורמה (טלוויזיה לעומת מחשב/סלולר)

 

1-5 דקות

6-9 דקות

10-14 דקות

15 דקות ומעלה

סה"כ

טלוויזיה

124   (24.3%)

74 (16.3%)

65   (14.3%)

192   (42.1%)

455 (100%)

סלולר +מחשב

219   (66.8%)

64   (19.5%)

23   (7%)

22   (6.7%)

328 (100%)

מהטבלה עולה כי הצפיות בטלוויזיה נמשכו זמן רב יותר באופן מובהק מצפיות במחשב או בסלולר ((c2)= 165,df=3,p<0.01). נמצא קשר בעוצמה בינונית,  rc=0.46. 42.1% מדיווחי הצפייה בטלוויזיה היו בני 15 דקות ומעלה (מהדורות שלמות). לעומת 6.7% בלבד במחשב/סלולאר.

ממצאים: פעילויות תקשורתיות במקביל לצפייה בחדשות

בהמשך עברנו לאפיון תופעת "המסך השני", כלומר: ביצוע פעילויות תקשורתיות במקביל לצפייה בחדשות בטלוויזיה.

 

הילה ואזי איור 3

איור 3. התפלגות דיווחי הפעילויות במספר מסכים במקביל לצפייה, לפי מספר נבדקים        (n=110)

מאיור 3 עולה כי 17 איש (15%) בלבד לא דיווחו על ביצוע פעולה תקשורתית כלשהי במקביל לצפייה בטלוויזיה. 71 מהנבדקים (65%) דיווחו על 1-4 פעמים בהן ביצעו פעולה תקשורתית אחת או יותר במקביל לצפייה (ממוצע של פעם או פחות ליום), ואילו 22 נבדקים (20%) דיווחו על 5 פעמים או יותר במהלך הניסוי בהן ביצעו פעולה תקשורתית אחת או יותר במקביל לצפייה.

טבלה 4 מציגה את השעות שבהן דיווחו הנבדקים על פעילות במספר מסכים.

טבלה 4: שעות פעילויות במספר מסכים

צפייה במספר מסכים

23-6

20-23

17-20

13-17

6-13

סה"כ

כן

23 (41.8%)

132 (51.4%)

73 (50.7%)

28 (30.8%)

98 (41.5%)

354 (45.2%)

לא

32 (58.2%)

125 (48.6%)

71 (49.3%)

63 (69.2%)

138 (58.5%)

429 (54.8%)

נמצא קשר מובהק בין שעת הצפייה לבין צפייה במספר מסכים (כן,לא).  (c2)=15.1, p<0.05, עוצמת הקשר היא חלשה rc=0.14. מהטבלה עולה כי הפעילות התקשורתית בזמן צפייה בתכני וידאו חדשותי (כאחוז מכלל הצפיות) מתנקזת לשעות הפרה-פריים והפריים.

בהמשך לכך, טבלה 5 מציגה את משך זמן הצפייה בתכני וידאו חדשותיים שבמקביל להם התבצעו מספר פעילויות תקשורתיות.

 טבלה 5. משך הצפייה בתכני וידאו חדשותיים בקרב הצופים במספר מסכים וכאלו שלא

צפייה במספר מסכים

1-5 דקות

6-9 דקות

10-14 דקות

15 ומעלה דקות

סה"כ

כן

118 (34.4%)

64 (46.4%)

38 (43.2%)

134 (62.6%)

354 (45.2%)

לא

225 (65.6%)

74 (53.6%)

50 (56.8%)

80 (37.4%)

429 ( 54.8%)

נמצא קשר מובהק בין משך הצפייה לצפייה במספר מסכים (כן, לא).  (c2)=42.57,p<0.01, עוצמת הקשר היא חלשה 23rc=0.. ניכר כי פעילות תקשורתית במספר מסכים מתבצעת בעיקר במקביל לצפיות ארוכות של 15 דקות ומעלה (62.6% מכל דיווחי הצפייה באורך זה), והכי פחות במקביל לצפיות קצרות (1-5 דקות, 34.4% בלבד מכלל דיווחי הצפייה באורך זה).

ממצאים: השפעת מין וגיל הנבדקים

טבלה 6 מכילה את ההבדלים בין גברים לנשים בחתכים של מספר דיווחי פעילות במספר מסכים במקביל לצפייה בתכני וידאו חדשותיים, ומספר דיווחי הצפייה בקטעי וידאו חדשותיים באמצעי ניו מדיה (סלולר/מחשב) על ידי גברים ונשים.

טבלה 6.  הבדלי צפייה בין נשים וגברים

המשתנה

גברים

(n=44)

 

נשים

(n=66)

 

מובהקות

מספר דיווחי פעילות במספר מסכים

4.07

(5.2)

 

2.79

(3.5)

P>0.05

מספר פעמים שצפו בסלולר/מחשב

2.64

(2.3)

1.25

(2.06)

P<0.05

ביקשנו  לבדוק האם קיים הבדל בין נשים לגברים בהרגלי הצפייה ובצפייה בכלי תקשורת אחרים (סלולר/מחשב). לצורך בדיקת השערה זו הועבר מבחן Mann-Whitney.

מטבלה 6 עולה כי קיימים הבדלים בין גברים ונשים בכל הנוגע לצפייה בפלטפורמות שאינן טלוויזיה ולפעילות במקביל לצפייה: גברים דיווחו במהלך הניסוי בממוצע 2.64 פעמים על צפייה באמצעות המחשב או הסלולרי, לעומת נשים שדיווחו רק 1.25
פעמים. ההבדל בין גברים ונשים הוא מובהק. בנוסף, נמצא כי גברים מדווחים יותר פעמים שביצעו פעילויות תקשורתיות נוספות במקביל לצפייה בווידאו לעומת נשים (4.07 לעומת 2.79). ברם, בשל אופייה של ההתפלגות והשונות הגדולה - ההבדלים התגלו כלא מובהקים, למרות שהם משמעותיים.

טבלה 7 מתייחסת להבדלים בין צעירים למבוגרים בחתכים של מספר דיווחי פעילות במספר מסכים במקביל לצפייה בתכני וידאו חדשותיים, ומספר דיווחי הצפייה בקטעי וידאו חדשותיים באמצעי ניו מדיה. הבחירה להתייחס למבוגרים כבני 35 ומעלה התבססה על ההמשגה של פרנסקי Prensky, 2001)) במאמרו על "ילידים דיגיטליים", בו הוא טוען כי יש הבדלי שימוש עיקריים בין אמצעי התקשורת בין אנשים שנולדו בשנות ה80 ואילך ובילו בסביבה רוויה מחשבים בשנות חייהם, לעומת אנשים שנולדו לפני שנות השמונים. 

טבלה 7.  דפוסי פעילות ה"מסך השני" בקרב צעירים ומבוגרים  

המשתנה

צעירים (עד 35 כולל)

(58n=)

מבוגרים (36 ומעלה)

(n=53)

 

מובהקות

מספר דיווחי פעילות במספר מסכים

2.53

(3.55)

 

4.13

(4.86)

 

       P<0.05

 

מספר פעמים שצפו בסלולר/מחשב

1.95

(2.04)

 

2.00

(2.45)

 

p>0.05

ממבחני Mann-Whitney עולה כי קיים הבדל מובהק בין צעירים ומבוגרים בכל הנוגע למספר דיווחי פעילות למספר מסכים: מבוגרים (4.13) מדווחים על יותר פעילויות במספר מסכים מאשר צעירים (2.53). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין צעירים ומבוגרים לגבי מספר דיווחי צפייה בתכני וידאו במחשב או בסלולר.

לסיום, בדקנו האם ניתן לחלק את המשתמשים לפי מידת ה"עדכניות" של הצפייה. לפיכך, יצרנו 4 קבוצות לפי צפייה בווידאו שלא בטלוויזיה X ביצוע פעילויות תקשורתיות נוספות במקביל. התוצאות מוצגות בטבלה 8.

טבלה 8. התפלגות דיווחים על ביצוע פעילויות במספר מסכים וצפייה חוץ-טלוויזיונית

לא מבצעים פעולות "מסך שני"

מבצעים פעולות "מסך שני"

 

10 ("מסורתיים")

33

צופים רק בטלוויזיה

7

60 ("עדכניים")

צופים במחשב/סלולר

מתוך 110 נבדקים, ניתן לכנות 10 נבדקים בלבד "מסורתיים", אלו הצופים שלא דיווחו ולו פעם אחת על צפייה בתכני וידאו שלא בטלוויזיה או על ביצוע פעילויות תקשורתיות נוספות במקביל לצפייה. שבעה נבדקים דיווחו לפחות על צפייה אחת בתכני וידאו במחשב או בסלולרי, אבל כלל לא דיווחו על פעילויות תקשורתיות שמתבצעות במקביל לה. 33 אנשים כלל לא דיווחו על צפייה בתכני וידאו שלא במכשיר הטלוויזיה, אולם דיווחו לפחות פעם אחת על ביצוע פעילויות תקשורתיות נוספות במקביל לה.

את הרוב המוחלט של הנבדקים (60) ניתן לכנות "עדכניים", משום שהם דיווחו לפחות פעם אחת על ביצוע פעולה תקשורתית במקביל לצפייה, ולפחות פעם אחת על צפייה בתכני וידאו חדשותיים במחשב או בסלולרי. מתוך אלה, 16 איש היו "עדכניים במיוחד" ודיווחו על ארבע צפיות או יותר במחשב או בסלולר (אחת לכל יום של הניסוי) וגם על ארבע פעמים או יותר בהם עשו דברים במקביל לצפייה.

(המשך בדף 3)


מאמרים קודמים