שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
286
אלה שואל/ת: האם נכון לכתוב "בטיבול שמן זית ומיץ לימון", או שיש לכתוב "בתיבול"?
רוביק עונה:
הצורה הנכונה היא בת', תיבול, שהרי מדובר ברכיבי מאכל המעניקים לאוכל את טעמו. עם זאת טיבול אינו מופרך, שהרי אנו טובלים את הסלט בשמן ובלימון. במקורות זו בדיוק משמעות הפועל טיבל, אך הפועל הזה אינו בשימוש כמעט היום.
287
נדב שרי שואל/ת: אני תוהה למה אתה כותב את אותיות השורש עם גרשיים. הרי לא מדובר בראשי תיבות. למיטב זכרוני, בספרי הלימוד הדרך היא בנקודות: נ.ד.ב ולא נד"ב. אולי אפשר בכלל לאמץ את הצורה האנגלית, כגון FBI?
רוביק עונה:
יש כמה צורות לכתיבת אותיות שורש, ולכל מוסד, עורך ומתקן תקנות גירסה משלו. השימוש בשלוש הנקודות מסרבל ומבלבל, והאקדמיה קובעת במפורש שאין לסמן בהן אותיות שורש. שיטת הגרשיים פשוטה ונוחה, והיא גם אינה רחוקה כל כך מראשי תיבות. שיטת המקפים פ-ע-ל מקובלת אף היא והאקדמיה מכשירה אותה, לצד הגרשיים. ויתור מוחלט על סימן כלשהו אינו אפשרי, איך למשל תבדיל בין 'נדב' כשורש ל'נדב' כשם?
288
תיאודור פישלר שואל/ת: איך זה נכון לכתוב: רמב״ם או רמב״מ?
רוביק עונה:
הצורה הנכונה והבלעדית היא רמב"ם. נוטריקונים, כלומר, מילים ושמות שנוצרו מראשי תיבות נכתבים תמיד באות סופית. זה גם הכלל שנקבע בצה"ל למילים כאלה, כגון סג"ם ופז"ם. כאשר ראשי התיבות מושמעים כאותיות בודדות, האות האחרונה לא תיכתב סופית: מ"פ, מ"מ.
289
גבי שחר שואל/ת: מדוע כותבים גירלס במקום גרלס (איט גירלס), וירג'יניה במקום ורג'יניה, פירסט במקום פרסט? האם לא חשוב ללמד אותנו הגייה נכונה (ככל שניתן) של אנגלית?
רוביק עונה:
תוספת י' במילים באנגלית כמו גירלס, פירסט וכדומה היא נוהג שיש לו יתרונות וחסרונות והוא אינו בלעדי. הכתיבה ללא י' מדויקת יותר. וירג'יניה היא מקרה אחר. מאחר שאנו הוגים את שם המדינה האמריקאית הזו בתנועת i, יש לכתוב אותה כפי שהיא נשמעת בהיגוי המקומי. ההיגוי המקורי נשמע כמעט בהשתקת ר', וֶ'גיניה. הרי לא נכתוב או נאמר כדרך הצרפתים פָּארי במקום פאריס, או כדרך הפולנים ווּדז' במקום לוֹדז'.
290
ניצן שואל/ת: האות צ' לא קיימת בשפה האנגלית, ולכן לשם 'ניצן' יש כמה גרסאות בכתיבה אנגלית: Nitsan, Nitzan ואפילו Nizan. רציתי לשאול מהי צורת הכתיב הנכונה?
רוביק עונה:
האות z, הנהגית בגרמנית כמו צ' עברית, נהגית באנגלית כמו ז' עברית, ולכן אין ברירה אלא להשתמש כאן בצרור עיצורים. הבחירה בין tz ל-ts אינה מובהקת, שתי האפשרויות סבירות ומשמשות, אך כדי לשמור על קשר כלשהו בין התעתיק ל-צ העברית אני מעדיף את tz, וממליץ על Nitzan.
291
אלי שואל/ת: איך נכון לכתוב: הלואות או הלוואות?
רוביק עונה:
על פי כללי הכתיב חסר הניקוד יש לכתוב הלוואות, בשני ווים.
292
ורד שואל/ת: כאשר מרכאות באות לבטא ציטוט, ולאחריהן יש פסיק או נקודה, האם יש לשים את סימן הפיסוק לאחר המרכאות או לפניהן?
רוביק עונה:
האקדמיה מציגה בנושא זה שיטות שונות ואינה מכריעה ביניהן. בשיטה האחת יבואו הנקודה והפסיק לפני המרכאות, ובשנייה אחריהן. אין נימוק מכריע בעד אחת מהן, שכן כשסימן הפיסוק סוגר גם את המשפט וגם את הציטוט יש לנקודה או לפסיק שני תפקידים, לפעמים משלימים ולפעמים סותרים. חשוב עם זאת שכל מוסד אקדמי או בית הוצאה או עורך לשוני יקפידו על אחידות. במקרה של סימן שאלה וסימן קריאה הנימוקים ברורים יותר. כאשר השאלה או התמיהה הם של הדובר, הסימן יבוא לפני המרכאות. כאשר הם של כותב הטקסט המצטט את הדובר, הם יבואו אחרי המרכאות. האקדמיה מוסיפה שבמקרה של משפט הכולל ציטוט מפוצל הכותב "חופשי לסדר את סימני הפיסוק על פי הגיונו".
293
יונה קרוננברג שואל/ת: השווא מתחת לאות מ' במילה 'מְכירה' הוא שווא נע, ולכן אין דגש באות כ'. במילה לִמכירה השווא מתחת למם הופכת לנח, ומקובל להדגיש את כ'. האם זו טעות? ואם זה נכון, מדוע אנחנו לא עושים זאת גם בצמד המילים 'שבירה' ו'לשבירה.'
רוביק עונה:
הנוהג להגות 'לִמכּירה' הוא דיבורי, ושגוי מבחינה דקדוקית. אפשר לראות בו תיקון יתר, שכן המ' נתפסת על ידי הדוברים כשווא נח, למרות שאינה הופכת לשווא נח. בשפת הדיבור נהוג לעיתים גם להדגיש את ב' במילה שבור, והיא נשמעת 'שַבּוּר'.
294
אבי שואל/ת: כיצד יש לנקד את המילה 'בעקבות'? האם על הק' להיות דגושה, כפי שנמצא במילון אבן שושן, או שמא ללא דגש, כפי שגורס רב מילים האינטרנטי?
רוביק עונה:
אבן שושן הלך ככל הנראה בעקבות המקרא, שם זוכה המלה עקְּבֵי, צורת הסמיכות של עָקֵב, וכמוה עִקְּבוֹת, לדגש בק'. האקדמיה הסירה את הדגש וקבעה שצורת הרבים של עָקֵב היא עֲקֵבִים (גם עֲקֵבוֹת), בסמיכות עִקְבֵי־ וגם עִקְבוֹת־. צורת הרבים של עִקְבָה היא עֲקֵבוֹת, עִקְבוֹת־. בהערה לעניין נכתב כי "האקדמיה סומכת את ידה על ההבחנה בעברית החדשה בין השם 'עָקֵב' לציון החלק האחורי של כף הרגל או הנעל, ובין השם 'עִקְבָה' לציון סימן שמטביעה כף הרגל, ולהוראות קרובות בהשאלה".
295
אלי שואל/ת: איך נכון לכתוב טורקיה, ט' או ת'? ק' או כ'?
רוביק עונה:
על פי התעתיק של turkey יש לכתוב טורקיה. צורה זו משמשת בעיתונות העברית מאז אמצע המאה ה-19 ועד היום. הצורה תורכיה נועדה להעניק למילה הכתובה תדמית של מילה עברית ואין לראות בו טעות. היא מקובלת בעיתונות העברית מאז שנות העשרים של המאה הקודמת, אך השימוש בה ירד אחרי שנות השבעים. הצורות המעורבות, תורקיה או טורכיה, אינן תקינות.
296
עינת שואל/ת: אודה לך אם תוכל לעזור לי בנוגע לניקוד של הקיצור בסלנג ת' (את ה-). למשל: ת'חוק במקום 'את החוק'. האם ת' מנוקדת בקמץ או בפתח? והאם יש לנקד אותה בדגש?
רוביק עונה:
ניקוד בדגש נדרש רק בניקוד מלא לכל פרטיו ודקדוקיו, כגון בשיר ילדים מנוקד. בניקוד חלקי עדיף לנקד בפתח, שהוא הניקוד הנפוץ יותר של ה' הידיעה.
297
אלכס שפי שואל/ת: מדוע אין אחידות בתעתיק לעברית של המונח האנגלי cyber על צירופיו? פעם התעתיק הוא ק': קיברנטי, ופעם הוא ס': סייבר. קראתי בגוגל: "המטה הקיברנטי הלאומי דן בדרכי ההתמודדות מול איומי הסייבר".
רוביק עונה:
חוסר האחידות לכאורה אינו בכתיב אלא בהגייה. המונח 'קיברנטיקה' כמדע וכטכנולוגיה קדם למונח 'סייבר', וההגייה שלו הושפעה מן המקור היווני ומשפות רבות שהלכו בעקבותיו, ביניהן גרמנית. גם המילה העברית 'קברניט' הגיעה מאותו מקור יווני. 'סייבר' היא קיצור המילה האנגלית המקבילה cybernetics, הנהגית סייברנטיקס. הקיצור פשט בשפה האמריקנית בשנות השמונים של המאה הקודמת, ושטף את העולם. 'סייבר' נהגית ונכתבת בהתאמה מלאה למקור האנגלי.
298
אורי הייטנר שואל/ת: האם נכון לכתוב 'קונצנזוס' או 'קונסנזוס'?
רוביק עונה:
למעשה, אף אחת מהאפשרויות אינה נכונה. המילה הלועזית consensus המופיעה כך באנגלית ובגרמנית ומקורה לטיני נהגית קונסנסוס, בשלושה עיצורי s. עם זאת בפועל היא נהגית בדרך כלל בשתי הצורות שבשאלה, כך שקשה לראות כאן שיבוש מובהק אלא נוהג שהשתרש. אחד ההסברים לשיבוש הוא שחלקה השני של המילה, sensus, מזכיר מילה נפוצה אחרת, צנזורה, שבה הופעת הצ' והז' מבוססת על המקור הגרמני.
299
רחלי שואל/ת: האם ניתן לכתוב את המילה 'תשריט' שפירושה תוכנית בניין גם באות ס', 'תסריט'?
רוביק עונה:
אפשר עקרונית, שכן שׂ שמאלית וס' מתחלפות ביניהן במקרים רבים, בעיקר בעברית הקלאסית, ולכן ניתן למשל לכתוב 'שרטוט' לצד 'סרטוט'. ואולם, במקרה הזה חשוב להבחין כדי למנוע בלבול, כיוון שהמילה 'תסריט' מתייחסת לתחום הקולנוע, והצורה הבלעדית בתחום הבניין היא 'תשריט'.
300
דיתה שואל/ת: מתי משתמשים במילה כל (חולם) מתי כָל, ומתי כול?
רוביק עונה:
כאשר כל משמשת בסמיכות, כמו "כל החברים", "כל הזמן" היא תיכתב בניקוד בקמץ קטן: כָּל, ובלי ניקוד כל. כאשר המילה עצמאית: "גמרתי הכול, ראשית כול" היא תיכתב בניקוד בחולם חסר כֹּל, ובלי ניקוד כול.
< הקודם ... 16 17 18 19 20  ... הבא >