שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
241
רותי שואל/ת: מספר פעלים שהאות הראשונה שלהם היא ח׳, בשם הפועל מנוקדת בחטף פתח כמו לחסוך, לחלום ולחזור. אבל בפעלים לחשוב, לחפור ולחגוג ה–ח׳ מנוקדת בשווא. מהו ההסבר לכך?
רוביק עונה:
כאשר ח' פותחת הברה היא תנוקד תמיד בחטף ותיהגה בהתאם. כאשר היא סוגרת הברה שתי האפשרויות מתקיימות: כחטף או כשווא נע, ולא רק בפעלים, אם כי יש העדפות בהתניות שונות. מַחְשָבות ומַחֲשָבות – שניהם תקינים הן בכתיב והן בהגייה, וכך לַחְסוך ולַחֲסוך. גם העיצור ע' זוכה בסיום הברה לשתי האפשרויות בהתניות שונות: מַעֲיָן כנגד הצבַּעְתי.
242
יעל רונן שואל/ת: בילדותי שרנו בפסח את תפילת הטל, והיתה שם שורה "עיר כסוכה נוטרת"... ואני חשבתי שמדובר בסוכת שמירה שבימים עברו היתה בכרמים. אבל באתר זמרשת מצאתי שכתוב 'נותרת' בת'. האם ידוע לך מה נכון?
רוביק עונה:
הנוסח המקורי הוא "עיר כסוכה נותרת". הפרשנות שלך "כסוכה נוטרת" הגיונית, אך זה אינו המקור.
243
רון שואל/ת: באיזה ניקוד האות שי"ן מנוקדת? במילים: וִישְרָאֵל בִישְרָאֵל לִישְרָאֵל כִישְרָאֵל. בשווא נח או בשווא נע? יצא לי לשמועה אנשים הוגים בִיְשְרָאֵל וִיְשְרָאֵל, שהגייה זו נראית לי לא תקנית.
רוביק עונה:
ש' במילה ישראל מנוקדת תמיד בשווא. הצורה המקובלת בתנ"ך שומרת על החיריק באות י', ולכן נכתב וְיִשְרָאֵל. במקרים רבים בעברית י' שוואית בראש מילה הופכת לתנועה אחרי אות שימוש, למשל: וִירושלים, ולכן ההגייה וִישְראל אינה שגויה. במקרה זה ש' השוואית היא במעמד ביניים, מעין שווא מרחף. בכל מקרה, וְיְשראל היא הגייה שגויה. בעברית לא יבואו לעולם שלושה שוואים בזה אחרי זה.
244
משה אליאב שואל/ת: כאשר מתפללים תפילת "מודים" בשמונה עשרה אומרים "הטוב כי לא כלו רחמיך". מה ההבדל אם אומרים "כלו" כאשר ה"כ" מנוגנת מלעיל, או כאשר ה"כ" מנוגנת מלרע?
רוביק עונה:
הצורה התקנית בהגייה הספרדית היא במלרע, כנהוג בגזרת לו"י: דמו, ראו, כלו. נראה שבהגייה המלעילית יש אנלוגיה לגזרת עו"י, שבה ההגייה מלעילית: באו, קמו, וכן השפעה של ההגייה האשכנזית המלעילית. אנלוגיות בדיבור בין בניינים עלולים מוכרת, למשל בשיבוש הֵכִיר או הֵציג (חסרי פ"נ), באנלוגיה להֵביא, הֵקים (נחי ע"ו).
245
מרק בוים שואל/ת: אני קורא את "אשת הפירט היהודי" של אילן שיינפלד. נתקלתי שם במשפט על בריאת העולם, שהסיפא שלו היא "ובעשר ספרות יסוד, שהן ספרות בלימה". חיפשתי הסבר במרשתת, ומצאתי שם "ספירות בלימה", שזה מושג בקבלה. זה מתאים לנושא, שכן במשפט מוזכרים גם "כ"ב נתיבות חוכמה". ברם, הספר אינו כתוב בכתיב חסר (יעיד על כך האיות של "חוכמה"), ואפילו בכתיב חסר יש לכתוב "ספירה" במובן "מניה" בכתיב מלא.
רוביק עונה:
הכתיב ללא י' הוא שגוי. המילה בהקשר הקבלי היא עברית: ספִירה. המקור לשיבוש הרווח למדי הוא הקישור בין המילה לבין המילה הלועזית ספֵירה (במלעיל), הנכתבת גם ספֵרה. משמעותה המקורית בלטינית בגלגול מיוונית היא כדור, אבל בשימושים מאוחרים שלה יש קירבה סמנטית בין המונח הקבלי למונח הלועזי, ויתכן שיש השפעה של המילה הלטינית על השימוש העברי במילה ספִירה.
246
אסתר רוזנר שואל/ת: במסמך רשמי ללקוח אני צריכה לכתוב את המילה "פאקס". האם נכון לכתוב כמו שכתבתי או "פקס" (מתכוונת למכשיר השולח ומקבל מסמכים).
רוביק עונה:
הכתיב פאקס אינו שגיאה אבל הוא אינו רצוי. אין כל סיבה לשלב א' במילה פקס. תנועה המילה קצרה, והיא אינה יוצרת בלבול עם מילה כלשהי בכתיב דומה.
247
עודד מיוחס שואל/ת: האם בכתיב מלא יש לכתוב רפויה או רפוייה, גלויה או גלוייה, וכו׳?
רוביק עונה:
על פי הכללים יש לכתוב רפויה, גלויה, וכן מסוימת, מחויב ועוד בי' אחת.
248
מאיר מינדל שואל/ת: מַטְחֵנת בשר או מִטְחֶנֶת בשר? מַכְבֵסַת מילים או מִכְבֶסֶת מלים? מַסְפֵרַת נשים או מִסְפֶרֶת נשים?
רוביק עונה:
משקל מִקְטָלָה נקבע למקומות שבהן נעשית פעולה או עבודה: מִרְפָאָה, מִסְפָנָה. הצורות התקניות בסמיכות הן מִכְבֶּסֶת, מִסְפֶּרֶת, ובצורה הפרודה מִכְבָּסָה, מִסְפָּרָה. בלשון הדיבור ניכרת עדיפות ל'מַכְבֵסָה' ו'מַסְפֵרָה', והסמיכות בהתאם. מטחנה אינה מקום אלא כלי והיא במשקל מַקְטֵלָה: מַטְחֵנָה, מַטְחֵנַת-.
249
רותי שואל/ת: בניקוד פתח וקמץ, האם יש איזו דרך קלה לדעת מתי מנקדים האחד או השני?
רוביק עונה:
אין דרך קלה, הניקוד הוא תחום ידע מורכב הבנוי על הדקדוק הטברני, יש בו למשל הבחנה בין תנועות קצרות וארוכות שאינה משמשת היום, והוא מעיד על גלגולים היסטוריים ועל שיקולים רבים נוספים. את הניקוד יש ללמוד לפרטיו, ואין סיבה שכל ישראלי ידע אותו על בוריו, חשוב יותר שידע לקרוא ניקוד כראוי, ולהיעזר באנשי מקצוע.
250
אשל שואל/ת: ציטוט: ׳אם אין אני לי מי לי׳ או: ״אם אין אני לי מי לי״? מתי נשתמש בגרש אחד ומתי בגרשיים. מה ההבדל?
רוביק עונה:
ציטוט מופיע בדרך כלל בין מירכאות כפולות. כאשר הציטוט מופיע בתוך ציטוט רחב יותר הוא יופיע בגרשים בודדים, למשל: "כמו שכתוב במסכת אבות, 'אם אין אני לי מי לי'".
251
סחר שואל/ת: מדוע אין דגש במילה עבר?
רוביק עונה:
אין סיבה לדגש בב' במילה עבר. ע' מנוקדת בקמץ, והיא תנועה ארוכה בהברה פתוחה, שאחריה לא יבוא דגש.
252
מור הניג שואל/ת: מדוע יש א' במילה 'ראש'?
רוביק עונה:
א' משמשת בעברית הן כעיצור והן כתנועה, היינו כאם קריאה. כאם קריאה היא משמשת במגוון תנועות: תנועת a – מלאכה, תנועת i – ראשון, תנועת e - ראשית, תנועת o - ראש, שמאל. בחלק מהמקרים היא מייצגת את העיצור א' שנאלם והפך לתנועה, ויתכן שזה המצב גם ב'ראש', וזאת על פי הערבית והאתיופית. לעומת זאת בשפות אחרות כמו ארמית ואוגריתית בין ר' לש' במילים המקבילות ל'ראש' ניצבת אם תנועה.
253
אבישי לבנה שואל/ת: המילה ארץ מנוקדת כפשוטה בשני סגולים. אולם פעמים רבות, הרבה יותר ממילים דומות הופך הסגול הראשון לקמץ, נדמה לי שבכל יידוע של המילה, גם יידוע בה' וגם בב' כ' ל'. האם יש חוק דקדוקי מנוסח לתופעה הזו או שמא זהו מנהג בלבד? האם יש תופעות דומות במילים אחרות?
רוביק עונה:
אָרֶץ היא צורת ההפסק המקראית של אֶרֶץ, וכן הצורה המיודעת: הָאָרֶץ. השינוי הזה אופייני למילות הפסק רבות. ואולם, ארץ היא מקרה ייחודי של מילה המופיעה בצורת ההפסק גם באמצע המשפט, כאשר היא מיודעת. אין במקרא, וכך גם נקבע הכלל, צורת מיודעת של אֶרֶץ: הָאֶרֶץ. בעברית החדשה כשאנו מדברים על ארץ כלשהי השימוש הוא ב'אֶרֶץ'. כאשר אנו משתמשים ב'הָאָרֶץ' ללא תוספות הכוונה תמיד לארץ ישראל. התוספות יכולות להתייחס לארצות נוספות, כגון "הָאָרֶץ בת המזל", הלא היא אוסטרליה.
254
אנה שואל/ת: האם הדגש בת׳ במילה ״אַתְּ״ (כינוי גוף לנוכחת) הוא אכן דגש חזק? אם כך איזה שוא יש מתחתיה ומדוע הוא מסומן?
רוביק עונה:
המילה אַתְּ מייצגת את הצורה הקדומה אנת, המוכרת מערבית ומשפות נוספות, שבהן יש בדרך כלל ניקוד יחסה לת'. ת' במילים אַתְּ וכן אַתָּה, אתם ואתן הטמיעה את נ' ועל כן זכתה בדגש. זו אכן המילה היחידה בעברית שבה האות המסיימת זוכה בשווא ודגש חזק, שנותרו כאמור מייצוג הנ' שנבלעה בה.
255
ישראל ליכטמן שואל/ת: מה הסיבה שאחינו יוצאי עדות המזרח מבטאים את המילה "כל" בפסוק "כל עצמותיי תאמרנה..." שב"נשמת כל חי" בהגיית קמץ גדול kal? ולא kol? הרי כל ההקשר הוא בהכללה.
רוביק עונה:
מקור הפסור הוא בתהילים לה: "כָּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה ה'". גם בפיוט התפילה "נשמת כל חי" מאוזכר שזהו פסוק מהמקרא, וברור שההגייה היא kol. אין סיבה לתנועת a, ואם ישנה כזו נשמח לעדכון גולשים.
< הקודם ... 16 17 18 19 20  ... הבא >