שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
1
עמיחי גיל שואל/ת: מה ההבדל בין סגר לבין כתר. האם יש להם הגדרות בצהלית?
רוביק עונה:
כתר הוא מילה צבאית למצור, סגר – מילה צבאית לעוצר. המילים נבחרו כדי לשוות לפעילות הצבאית בשטחים אופי מתון יותר ומרתיע פחות, המשמעות דומה.
2
גיורא רהב שואל/ת: האם עצב וצער הן מלים נרדפות לחלוטין (מעבר לכך שלפועל צע"ר יש בדרך כלל אובייקט)?
רוביק עונה:
עצב וצער מייצגות רגש דומה, והן מילים נרדפות בדרגת תאימות גבוהה אך לא מלאה. נהוג לראות ב'צער' רגש חלש או רדוד יותר מ'עצב', ולכן נוטים לפעמים לומר 'צער עמוק'. הוא גם משמש יותר במילות נימוס, מה שמעיד גם כן על רדידות מסוימת: "אני מצטער (ולא 'מתעצב') להודיע שהישיבה נדחתה", אבל "אני מתעצב (ולא 'מצטער') על מותו של ידידי הטוב". 'מצטער' משמשת גם כמילת התנצלות כלפי הזולת, בעוד 'מתעצב' מדגיש את ההתכנסות של האדם אל עצמו.
3
אילן ספיר שואל/ת: מהי האבחנה בין "הקשבה" ל"האזנה" (שלא במובן ציתות).
רוביק עונה:
מבחינת המשמעות מדובר במילים נרדפות ללא הבדל ביניהן: שמיעת דברים הנאמרים תוך התרכזות בתוכנם. מבחינת השימוש, האזנה מתאימה יותר להקשבה מכוונת, הקשורה למוסד כלשהו. המשטרה האזינה למנהיג ארגון הפשע, הקריין פנה אל המאזינים. לכן 'האזנה' מזוהה בעיקר עם התחום הפלילי ועם הרדיו.
4
דני ב. שואל/ת: היכן עובר "הגבול הדק" בין מתפקח [נעשה חכם וכ'ו] לבין מתפכח [נעשה שוב צלול/חזר מן האשליה וכ'ו]? האם ניתן לזהות "קרובי משפחה" על דרך הפרשנות?
רוביק עונה:
פיקח ופיכח הם מה שאני קורא 'הומופונים נודדים', כלומר מילים זהות בצליל וקרובות במשמעות שהגבולות בשימוש בהן מיטשטש. יש לזכור עם זאת שפיכח הוא מי שאינו שתוי, ואין לכך קשר לחוכמה. 'פיקח' הוא גם סוג של חכם, אבל גם אדם רואה, שאינו עיוור. על כן נמצא את התפַקֵח במשמעות מי שמאור עיניו חזר אליו במשנה, ואת התפקח במשמעות נעשה חכם בלשון ימי הביניים. היום 'התפקח' אינו בשימוש.
5
ניצן שואל/ת: האם הורדה והסרה הן באותה משמעות, כגון: להסיר את בגדי הרטובים ולחילופין הסרת הבוץ מן הנעל, והורדה של קובץ מהמחשב?
רוביק עונה:
'להוריד' הוא פועל גנרי המתייחס למגוון רב של פעולות. אחת מהן היא להסיר: הסיר/הוריד את מועמדותו, הסיר/הוריד את התמונה מהקיר. להסיר הוא פועל ספציפי יותר ופירושו להוציא, לבטל, להרחיק. בדרך כלל 'להוריד' אין פירושו להסיר, ולא תמיד ניתן להחליף את 'להסיר' ב'להוריד'. לא נאמר: "הוא הוריד את האיום" במקום "הסיר את האיום". בניסוח מדויק עדיף במקרים של הרחקה להשתמש בפועל הספציפי, 'להסיר'. 'להוריד מהמחשב' הוא תרגום של download, וזו דוגמה טובה. 'הורדה מהמחשב' אינה מסירה את הקובץ אלא רק מעבירה אותו מתוכנה לתוכנה.
6
יודוביץ שואל/ת: מה ההבדל בין 'צידוק' ל'הצדקה'? באנגלית: justification.
רוביק עונה:
המילים הן נרדפות בדרגת קירבה גדולה. בדרך כלל כשמדובר במהלך פעיל של אדם המנמק את מעשיו עדיפה 'הצדקה'.
7
הילה שואל/ת: מה ההבדל בין מתרגשת לנרגשת?
רוביק עונה:
ההבדל דק מאוד. 'מתרגשת' מדגיש את ההתרחשות הפנימית הדינמית, ויש לו גם צורות של הפועל בעבר (התרגש) ובעתיד (יתרגש). 'נרגשת' מדגישה את המצב של המתרגש, ואין כאן שימוש בעבר ובעתיד.
8
יהודית שואל/ת: בין האמצעים למניעת הדבקות בקורונה והיגיינה בכלל מדברים על שטיפת ידיים. בעצם אמורים לשפשף היטב בסבון לפחות 20 שניות. האם האמירה אמורה להיות רחצת ידיים, או שטיפת ידיים?
רוביק עונה:
שתי הצורות תקינות וברורות לכל. רחץ ושטף הן מילים נרדפות כאשר מדובר בטיפול בגוף או בניקוי. 'שטף' משמש גם בתיאור זרימת מים בכלל.
9
אביחי חביבי שואל/ת: מבקש לדעת את ההבדל (אם מהותי) בשימוש בין הפניות נא לאנא.
רוביק עונה:
'אנא' היא מילת בקשה (נכתבת גם במקרא אנה). 'נא' היא מילה בכמה שימושים. אחד מהם הוא בקשה, בדומה לאנא, אם כי 'אנא' נשמעת בקשה חזקה יותר, ו'נא' מנומסת יותר. כמו כן 'נא' משמש כמילת קריאה שאינה בהכרח בקשה.
10
אור שואל/ת: אשמח אם תעשה לי סדר במושגים הבאים: משוב, משוב חיובי, היזון חוזר, פידבק. אני לא מתכוון למשוב בהקשר של סאונד, וגם לא למשוב במובן של ביקורת ("התלמיד קיבל משוב חיובי מהמורה"), אלא לקשר בין שני דברים מופשטים כמו בדוגמה הבא: "קיים משוב חיובי בין קידמה טכנולוגית והון אנושי".
רוביק עונה:
משוב, היזון חוזר ופידבק הם נרדפים. 'היזון חוזר' הוא תרגום מילולי של פידבק, משוב היא המילה המחודשת. המונח העברי כמו האנגלי מתייחס למגוון מצבים בהם מגיעה תגובה על אמירה, אירוע, תופעה, מהלך וכדומה. השימוש במונחים מתקיים בתחומים רחבים: תהליכים ארגוניים, ביולוגיה, אנרגיה, סוציולוגיה, מחשבים ועוד. 'משוב חיובי' מתייחס לתוכן המשוב, על פי ההקשר. בדוגמה בשאלה השימוש מתייחס ליחסי גומלין ולכן אינו נראה מדויק.
11
רותי שואל/ת: האם יש הבדל בין: הפגנת רגשות לבין הבעת רגשות? מדובר במילה האנגלית to emote. מה מתקשר יותר?
רוביק עונה:
המקבילה של to emote היא הפגנת רגשות, כלומר הבעה מוגזמת או תאטרלית של רגשות, בעוד 'הבעת רגשות' הוא ביטוי ניטרלי למגוון מצבים. כל הפגנת רגשות היא הבעת רגשות, לא כל הבעת רגשות היא הפגנת רגשות.
12
רותי שואל/ת: האם יש הבדל בין המילה 'הבחנה' למילה 'הבדלה'. מדובר במציאת הבדלים בין משהו אחד לשני - differentiation באנגלית. אנחנו עושים הבחנה? או הבדלה?
רוביק עונה:
הבחנה והבדלה הן מילים נרדפות ובדרך כלל ניתן להחליף ביניהן במשפט. עם זאת יש ניואנסים בשימוש. הבחנה מתאימה יותר להיבט הקוגניטיבי, והבדלה להיבט הפרקטי. כאשר מדגישים את השוני בין עניינים כלשהם באמצעות פעולה נעדיף את 'הבדלה'.
13
ציפיק שואל/ת: מה ההבדל בין תאב לתאו? כותבים תאוות בצע ולא תאבת בצע.
רוביק עונה:
אלה שני שורשים שונים. שורש אחד הוא תא"ב, ומכאן תיאבון, תאב (השתוקק) ועוד. תאווה היא מהשורש או"ה, ומכאן תאוות בצע, אָוָה (רצה) ועוד. יש קרבת משמעות, אבל אלה כאמור שורשים שונים.
14
יעקב שואל/ת: האם המילים האקטואליות: ביזה ובזיזה זהות? או שיש הבדל במשמעות ביניהן.
רוביק עונה:
השורש זהה: בז"ז. ההקשר זהה: גזילה של רכוש בחסות מלחמה או מהומות. ההבדל הוא בשימוש ובהגדרה הלשונית. ביזה היא שם עצם המתייחס למכלול הפעולות והתופעה. בזיזה היא שם הפעולה של בניין קל, ומתייחסת לפעולת הבוזזים.
15
אירית רשל שואל/ת: מה ההבדל בין פנסיונר לגמלאי. האם יש למילים מובן או תוכן שונה?
רוביק עונה:
אלה מילים זהות לגמרי במשמעות. פנסיה היא גימלה, פנסיונר – גימלאי. בשימוש במילה יש נטייה לראות בכל אדם מעבר לגיל העבודה פנסיונר, בעוד 'גימלאי' מתייחסת בדרך כלל למשמעות הפורמלית: מי שמקבל פנסיה על עבודתו בעבר.
< הקודם 1 2 3 4 5  ... הבא >