שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
166
אפרת שהם-פרידר שואל/ת: האם יש הבדל במשמעות המילים גלמוד וערירי?
רוביק עונה:
יש קרבה במשמעות, אבל אין זהות. 'ערירי' הוא אדם ללא משפחה, כלומר, שלא נישא ואין לו ילדים, וגם אין הורים או אחים חיים לצידו. זה אינו אומר שהוא גלמוד, יש אנשים ערירים שיש להם ידידים ואפילו חיי חברה. 'גלמוד' הוא ביטוי ספרותי לאדם החי לבדו, ללא כל מערכת חברתית אליה הוא קשור.
167
לאה מור שואל/ת: מה ההבדל בין אנחה לגניחה? האם שתי המילים נאמרות הן בהקשר חיובי והן בהקשר שלילי?
רוביק עונה:
שתי המילים קרובות מאוד במשמעות, ומייצגות פעולת של נשיפה כבדה וקולנית המבטאת התרגשות, בדרך כלל צער או כאב. בתלמוד יש ל'גנח' גם משמעות רפואית – רקק דם. בשימוש העכשווי 'גניחה' מייצגת אנחה עמוקה וכבדה יותר. אדם יכול להיאנח (ולא לגנוח) בעקבות בשורה רעה, בעוד גניחה מתאימה יותר כתגובה לכאב חריף. הפועל לגנוח משמש גם לקולות הנשמעים בעת התרגשות מינית. הדמיון בין השורשים אנ"ח וגנ"ח ככל הנראה אינו מקרי.
168
מלכה ירון שואל/ת: שאלה ששאל הספר במספרה - יש לך שיער ארוך, חום... וגם שערותיך ארוכות, חומות... מה בין זה לזו?
רוביק עונה:
'שיער' הוא שם קיבוצי, מילה ביחיד המתייחסת לריבוי, כמו בָקָר, אוכלוסייה, ציבור וכדומה. 'שערה' וברבים 'שערות' היא היחידה שממנה מורכב השיער. זהו מקרה נדיר יחסית, שבו השם הקיבוצי והשם ליחידות נגזרו מאותו שורש.
169
נוני שואל/ת: למה אומרים במקרים שונים "מילית" ולא מילה?
רוביק עונה:
'מילית' היא מונח בתחום הלשון המתייחס ברוב המקרים למילים כמו של, את, עם, מן, או לאותיות המצטרפות למילים כמו ה' הידיעה, ו' החיבור, אותיות בכל"מ וכדומה. על פי הגדרת המילון למונחים בלשניים הקבוצה רחבה יותר: מלית היא חלק דיבר שאינו פועל, תואר או שם: מילות יחס, מילות קישור, תוארי פועל ומילות קריאה, מקבילה למונח האנגלי Particle. חלק מהמיליות הן מילים, וחלקן כאמור אותיות בודדות שאינן מופיעות ללא מילה שלמה אחריהן.
170
אילנה צור שואל/ת: איך אומרים, אדריכל או ארדיכל?
רוביק עונה:
שתי המילים, אדריכל וארדיכל במשמעות זהה, מופיעות באותו מדרש בגירסאות מסורתיות שונות של המדרש: "אמר רבי ברכיה: משל לשר שבנה פלטין ע"י אדריכל/ארדיכל, ראה אותה ולא ערבה לו על מי יש לו להתכעס לא על אדריכל/ארדיכל, כך ויתעצב אל לב". 'אדריכל' מופיעה גם במקור מוקדם יותר בתלמוד, אך המילה המקורית היא 'ארדיכל', שמקורה הקדום אכדי, והיא הגיעה לעברית מן הארמית. 'אדריכל' הרווחת היום נוצרה משיכול אותיות לצורכי נוחות ההגייה של המילה המקורית.
171
אילנה שואל/ת: מתי יש להשתמש בשם התואר "נורמלי" ומתי ב"נורמטיבי"?
רוביק עונה:
'נורמלי' הוא שם כללי לכל מה שאינו חורג מן השגרה, מהמוסכמות ומדרך ההתנהגות הרגילה של בני אדם או בטבע. נורמטיבי הוא מי או מה שפועל על פי כללים מוגדרים. האדם הנורמטיבי, מונח שנקשר בדרך כלל לאנשים החשודים שביצעו פשעים, הוא אדם שבדרך כלל פועל על פי הנורמות החברתיות ואינו עובר על החוק. בתחום הדקדוק נורמטיבי הוא מה שפועל על פי הכללים שנקבעו על ידי מוסד מוסמך או מקובלים כנכונים. לדוגמה: אדם הפועל בשיגעון או בדרך מוזרה הוא 'לא נורמלי', אדם הפועל בניגוד לחוקי החברה והמדינה הוא 'לא נורמטיבי'.
172
יצחק אילת שואל/ת: במסגרת עבודת דוקטורט על הרייך השלישי ויחסיו עם אירופה התעוררה אצלי השאלה: מהי האבחנה המדויקת מהותית בין "הצדקה" (justification) לבין "התרצה" (rationalization). אני מבין שיש הרבה מן ההשקה בין שני המונחים אך האם בכל זאת ניתן לאבחן ביניהם כך שהשימוש באחד מהם במקרה מסוים יהיה נכון והשני לא?
רוביק עונה:
אכן המונחים קרובים מאוד. 'הַתְרָצָה' היא מונח שחודש על ידי הוועדה לפסיכולוגיה של האקדמיה, והיא מתייחסת למהלך פסיכולוגי שבו אדם מעניק הסבר הגיוני למעשיו או מחשבותיו, בדרך כלל כשהם אינם נתפסים כהגיוניים. הצדקה אינה בהכרח רציונלית: אדם יכול להצדיק מהלך לא רציונלי של נקמה ברגשות עזים ובכעס על מעשיו של הזולת, או בטיעונים מוסריים כלליים. בעוד התרצה מתייחסת למהלך של טיעונים, הצדקה עשויה להתייחס לטענה בודדת, ולא בהכרח מנומקת.
173
קובי פרייפלד שואל/ת: אשמח אם תוכל להסביר לי מה מקור המילה חוק. הסיבה שאני שואל היא שבמהלך חיפוש של תרגום למילה rule מצאתי שני פירושים: 1. כלל. כלומר, תקף לכול, לכולם.2. חוק. כאן ניסיתי למצוא את ההסבר הלשוני ולא מצאתי.
רוביק עונה:
המילה חוק מופיעה במקרא. היא גזורה מן השורש חק"ק ונולדה מתוך פעולה החקיקה הפיזית של החוקים על חרסים כדי לבסס את תוקפם. המילה כלל נוצרה מאוחר יותר, בלשון חכמים, ומתייחסת להנחיות שהכל מקבלים אותם, אך אינם חוקי מדינה וסמכותם תרבותית יותר מאשר ממלכתית. היום ההבחנה הזו היטשטשה מעט, אולי בהשפעת המשמעות המגוונת של המילה האנגלית rule. 'כלל' משמשת בדרך כלל בתחום הלשון, ההתנהגות וכדומה, חוק הוא חוק מדינה, אך מתייחס גם לעיקרון החלטי בתחומי המדע, התרבות, הלשון וכו', כגון חוקי הפיזיקה או חוקי הדקדוק.
174
אורי קליין שואל/ת: אני זקוק להכרעה מוסמכת בשאלת השושנה והורד. ממתי החלה להופיע המילה ורד? על איזה צמח הושר בשיר השירים "כשושנה בין החוחים"?
רוביק עונה:
'שושנה' היא פרח מקראי, צורה משנית של 'שושן', 'ורד' הוא פרח תלמודי. אלה פרחים שונים, אך כבר מימי הגאונים, וכן בתרגומי התנ"ך חל בלבול, והשושנה זוהתה עם הוורד. אחת הסיבות לכך היא ככל הנראה שעל השושנה נכתב "כשושנה בין החוחים", ומאחר שלשושן המתואר במקורות אין קוצים, ושיח הוורד מעוטר בקוצים, נוצר הבלבול. אלא שכוונת "שושנה בין החוחים" היא שהפרח הנאה הזה גדל בין עשבי בר קוצניים. בעברית החדשה התגבשה ההסכמה שאין קשר בין שני הפרחים. מהי השושנה? יש על כך מחלוקת בין הבוטניקאים, אך הדעה המקובלת היא שמדובר במשפחת הפרחים המכונה לילי, אליה שייך השושן הצחור. ורד הוא הפרח המכונה באנגלית rose, וכאן נמצאת התאמה בין הצבע העברי והאנגלי, אף כי יש ורדים אדומים לצד אלה הוורודים. בישראל יש לוורד כמה מינים.
175
ראובן בנימין שואל/ת: האם יש לומר התקבל או נתקבל, התאספו או נתאספו, התהלכו או נתהלכו וכו', ומה ההבדל?
רוביק עונה:
בניין נתפעל הוא חלופה לבניין התפעל, הנפוצה בתלמוד, ומכאן הגיעה לעברית החדשה. בדרך כלל היא משמשת בטקסטים ספרותיים או רשמיים.
176
ליה קדישזון ינאי שואל/ת: מה ההבדל בין פירוש לפרשנות?
רוביק עונה:
'פירוש' הוא טקסט כתוב או דברים בעל פה המסבירים טקסט אחר, יצירה אומנותית, התנהגות וכדומה. 'פרשנות' היא תחום נרחב שיש לו הבטים אקדמיים ותקשורתיים. הפרשן עוסק בפרשנות, ומעניק פירושים.
177
יוחאי שלם שואל/ת: גוזל ואפרוח. מקובל להבדיל ביניהם שהגוזל בוקע בקן חסר נוצות ויכולות מוטוריות, ולעומתו האפרוח ״פורח״ מהקן מיד עם בקיעתו מהביצה ומתחיל להתרוצץ. לדעתי זאת הבחנה מודרנית ואילו אפרוח וגוזל במקור הם הינו הך אבל באו ממקורות שונים. האם אני טועה?
רוביק עונה:
ההבדלה המוצגת בשאלה אינה תואמת את רוב השימושים בשתי המילים. מדובר במילים נרדפות לכל דבר, במקורות ובלשון ימינו. שתיהן מופיעות במקרא. 'אפרוח' קשור לשורש פר"ח, אך במקורות הוא אינו מוצג כעוף שכבר פרח מקינו או למד לעוף.
178
נתי שינפלד שואל/ת: שאל אותי בני הקטן במהלך קריאה: 'אבא, איך כותבים גב?' אמרתי לו: 'ג. ב.' אז הוא שאל: אז איך זה שבספר כתוב ש"צמרמורת עברה בכל חלקי גוו...?" אז, כותבים גב, או גֵו? מה ההבדל, ומתי משתמשים בכל אחת מהצורות?
רוביק עונה:
המילים אכן קרובות ויתכן אפילו שיש להן מקור משותף. 'גב' הוא החלק האחורי של הגוף מן המותניים ועד השכמות. 'גֵו' היא מילה במשמעות פתוחה יותר, היא משמשת גם לחלקו האחורי של הגוף כנרדפת של גב, אבל יכולה להתייחס לגוף כולו. 'צמרמורת עברה בגבו' מוגדרת לחלק מסוים ומובחן בגוף. 'צמרמורת עברה בגוו' אינה מצביעה על מקום מובחן, הוא חש צמרמורת בכל גופו.
179
בני שליט"א שואל/ת: האם יש הבדל בין "אחזקה" (בתחום הלוגיסטי ולא בתחום העסקים) לבין "תחזוקה"? בצבא מקובל שאחזקה היא בצד המכני-חשמלי-מערכות ותחזוקה היא הלוגיסטיקה (שינוע, תספוקת וכד').
רוביק עונה:
מילון רב מילים קובע כי 'אחזקה' היא צורה לא תקנית של 'תחזוקה' (וכן של 'החזקה' במונחי העסקים), וכך גם מילון המונחים של האקדמיה ללשון. המילון למונחים צבאיים קובע כי 'אחזקה' היא "פעולה שנוקטים כדי לשמור על כשירותה ועל תקינותה של אפסניה: החסנה, טיפול מונע, תיקונים וחילוץ. 'תחזוקה' על פי מילון זה היא "פעולות אחזקה, אספקה ופינוי הנעשות כדי לשמר את כושר הפעולה של הגייסות ולאפשר להם למלא את משימותיהם". כלומר, 'אחזקה' היא מרכיב של 'תחזוקה'. עם זאת שתיהן זוכות במילון זה לאותו תרגום: maintenance.
180
נוני שואל/ת: מה בין כן לכנה [במובן של יושר]?
רוביק עונה:
אין הבדל במשמעות אלא בשימוש ובמשלב. כֵנֵה היא צורה דיבורית של כֵן במשמעות ישר, מי שפיו ולבו שווים, מילה שמקורה בתנ"ך.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >