שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
91
גלית שואל/ת: האם יש הבחנה ברורה בשימוש במילים ההפך ולהפך? פעמים רבות אני רואה ששתי המילים מופיעות במשמעות זהה.
רוביק עונה:
המשמעות הבסיסית זהה, אבל השימוש משתנה על פי המשלב ועל פי מבנה המשפט. במשפט רצוף עדיפה 'ההפך': "ההפך הוא הנכון", "הוא התכוון לדבר מה ואמר את ההפך". 'להפך' מתאימה בעיקר כתגובת נגד לאמירה של הזולת: "האם ההתפתחויות האחרונות מעידות על בחירות קרבות?" - "להפך!"
92
לייב שואל/ת: מה ההבדל בין גרזן, קרדום וכשיל?
רוביק עונה:
'גרזן' הוא בתנ"ך ועד היום כלי לחטיבת עצים ולתפקידים נוספים. בתנ"ך 'קרדום' הוא שם נרדף לגרזן. במשנה הוא כלי חפירה הדומה למכוש, ועליו נאמר שאין לעשות בלימוד התורה קרדום לחפור בו. גם במשמעות 'כשיל' חלו שינויים. בתנ"ך זהו כלי כבד שבו מנפצים חומות. בתלמוד הוא כלי נגרים הדומה לגרזן. היום כמעט שלא נעשה שימוש במילה.
93
ענבל שואל/ת: האם יש הבדל בין איכר לחקלאי?
רוביק עונה:
איכר הוא הבעלים של אדמות או גידולים חקלאיים. בדרך כלל הוא גם עובד בהם, אך לא בהכרח. חקלאי הוא בעל מקצוע העובד בתחום החקלאות. הוא יכול להיות בעלים של הנכסים החקלאיים, או לעבוד כשכיר. בראשית ההתיישבות בארץ ישראל איכרים היו בעלי אדמות נעדרי להט ציוני. בישראל של היום אין כמעט שימוש ב'איכר', למרות שעדיין קיימת "התאחדות האיכרים".
94
שמעון רומח שואל/ת: מה בין צבי וצביה, אייל ואיילה?
רוביק עונה:
אַיָּל נקרא באנגלית deer, והוא נושא קרניים מסועפות. בגרמנית הוא נקרא Hirsch, שהוא גם שם פרטי נפוץ בין היהודים, גם בגירסה העממית הרשלה, וכהשראה לשם העברי צבי. הזיהוי בין אייל לצבי שגוי. האַיָיל דומה לצבי, אבל הם אינם קרובי משפחה. הצבי, הגאזֶל הלטיני-אנגלי, הוא קרוב משפחתה של הפרה. גם בתנ"ך לא הקפידו להבדיל בין צבי ואייל, ולכן נכתב בשיר השירים "דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָֽאַיָּלִים" (ב 9), משמע, 'עופר' הוא גור צבאים וגור איילים גם יחד.
95
רותי יודוביץ שואל/ת: האם יש הבדל מהותי בין המילים: 'נפש', 'נשמה', 'רוח'. זה ברור שהמילה 'נפש' באה מלנפוש, או לנשוף, והמילה 'נשמה' מהפועל לנשום. אבל מלבד המקור הייתי רוצה לדעת עם יש הבדל של משמעות ביניהם. גם בין spirit ובין soul, יש לדעתי אותה בעיה של הבחנה ביניהם.
רוביק עונה:
השימוש במילים דינמי, וכל הגדרה מילונית נוקשה שתיצור גבולות בין שלוש המילים האלה תחטא לדרך שבה אנחנו משתמשים בשפה. אפשר להצביע על ניואנסים חשובים בשימוש. 'נפש' היא ישות המיוחסת בדרך כלל לאדם יחיד, ומאגדת את כל מה שאינו כלול ב'גוף': מחשבות, רגשות, יצרים וכדומה. 'נשמה' מתייחסת ליסוד מיתי הקושר אדם ליסודות אוניברסליים, מוסריים או דתיים: 'נשמת האומה', 'כל הנשמה תהלל יה'. 'רוח' מתייחסת בדרך כלל ליסוד חוץ-אישי שאדם נקשר אליו או מאמץ אותו, כמו 'רוח התקופה', 'רוח הלחימה' וכדומה. לגבי האטימולוגיה, כדאי להזכיר שגם 'רוח' קשורה לנשימה. שלוש המילים מייצגות את האופי הפיגורטיבי של העברית.
96
אורנה סער שואל/ת: התוכל לחדד את ההבדלים בין יושרה ואמינות?
רוביק עונה:
'יושרה' היא תכונת אישיות המתייחסת לאדם שהתנהגותו אומרת שאינו אדם צבוע, ש"תוכו כברו". אמינות מתייחסת למעשיו או פעולותיו של אדם, חברה מסחרית, מכונה וכדומה. מי או מה שיש לו אמינות או הוא אמין, הוא מי שניתן לסמוך על דבריו, על התנהגותו העתידית, ובמקרה של מכונה רמת הביצוע והגימור.
97
רותי יודוביץ שואל/ת: מה ההבדל בין: נותן ל, מרשה ל, מאפשר ל, כשהמילה האקוויוולנטית באנגלית היא 'let'.
רוביק עונה:
אכן, המילה האנגלית היא כאן בעלת אופי גנרי, בעוד העברית מאפשרת ניואנסים. נותן ל... מתייחס לכך שאדם אינו שם מכשול בפני זולתו. מרשה ל... מתייחס לכך שאדם מעניק באופן מפורש רשות לאדם אחר לפעול פעולה כלשהי. מאפשר ל... מתייחס לכך שאדם או מערכת כלשהי יוצרים את התנאים הנדרשים לכך שהפלוני יפעל את הפעולה אליה התכוון.
98
רונית שואל/ת: מה ההבדל בין 'אכן' ל'כן'?
רוביק עונה:
'אכן' היא מילת אישור המופיעה לפני משפט או פסוקית, בדרך כלל על רקע של הנחה מוקדמת שאוששה: "אכן הדברים הוכחו כנכונים". "התברר שאכן החשוד נהג ברכב". "כן" היא מילת אישור המשמשת בדרך כלל כיחידה לשונית עצמאית. "האם נהגת ברכב?" "כן!" ל'כן' גם משמעות של 'כך', הנפוצה בתנ"ך: "לא ייעשה כן במקומנו", זה למעשה מקור השימוש המאוחר כמילת אישור.
99
רותי יודוביץ שואל/ת: האם יש הבדל במשמעות בין: הפך ל, היה ל, נעשה ל?
רוביק עונה:
שלושת הפעלים מתארים מצב של שינוי, במצבים ובתחומים שונים. השימוש בהם הוא בחירה סגנונית. דווקא כאן הפועל הגנרי 'היה ל...' הוא האלגנטי ביותר, כותבים ועורכים אוהבים פחות את 'הפך', שכן אין מדובר כאן בהיפוך לדבר מה מנוגד, אלא לשינוי.
100
רותי יודוביץ שואל/ת: האם יש הבדל בין 'קורֶה' ו'מתרחש', מבחינת שימוש ומשמעות?
רוביק עונה:
אלה פעלים נרדפים לכל דבר. 'קרה' תואם יותר למשלב הדיבורי, 'מתרחש' מעט גבוה יותר. לפעמים לא ניתן להחליף ביניהם עקב אילוצים תחביריים. "לא תאמין מה קרה לי" אינו יכול להיות מומר ב"לא תאמין מה התרחש לי".
101
אילן פלג שואל/ת: מה ההבדל בין לחלוק ולהתחלק? השאלה התעוררה האם נכון לומר לחלוק באכילת הכריך האחד בין שני אנשים או, להתחלק באכילתו בין השנים. נראה לי שלחלוק הכוונה בחילוקי דעות, ואילו בחלוקת הכריך נכון יותר לומר להתחלק.
רוביק עונה:
שתי הצורות משמשות במשמעות הפרדה לחלקים, חלוקה, וזאת כבר בתנ"ך. מצד אחד: “ויחלקו את הארץ", מצד שני "והתחלקו (את הארץ) לשבעה חלקים", שתי ההופעות בספר יהושע. השימוש ב'לחלוק' במשמעות להתנגד מאוחר יותר, ומקובל במשנה ובתלמוד, ומכאן גם 'מחלוקת'.
102
גדי שואל/ת: מה ההבדל בין אמינות למהימנות?
רוביק עונה:
שני המונחים אכן קרובים במשמעות, ומתייחסים לאדם או למקור כלשהו שאפשר לסמוך עליו. בשימוש יש בידול מסוים. מהימן מתייחס בעיקר להצגת עובדות, בעוד אמין מעיד על תכונת אישיות, אך בעיקרון אלה מילים נרדפות שאפשר ברוב המקרים להחליף ביניהן.
103
מיקי ברקל שואל/ת: באנגלית יש remorse ויש regret. הראשון הוא חרטה בהיבט של פגיעה באחרים, השני הוא חרטה בהיבט של חווית עונש על מעשה. איך היית מתרגם את שתי המילים הללו לעברית?
רוביק עונה:
על פי מילון אוקספורד remorse היא חרטה עמוקה על פגיעה באדם אחר, בעוד חרטה בכלל היא צער של אדם על מהלך שנקט, לאו דווקא כזה שפגע באחרים, ולעיתים צעד שפגע דווקא בו עצמו. ב-remorse יש אם כן היבט מוסרי שאינו מחויב במקרים רבים של regret. אם רוצים להדגיש את היסוד המוסרי שבחרטה, יש לכך צירופי לשון כמו מוסר כליות, נקיפות מצפון וכן המילה המקראית הנאה נוֹחַם: "הוא ניחַם על מעשיו".
104
נוני שואל/ת: אסותא או אסוותא, מה המקור ומה נכון יותר?
רוביק עונה:
'אסוותא' מופיעה בתלמוד ובמדרשים ומשמעותה רופאים. 'אסותא', גם היא בלשון חז"ל, פירושה רפואה. אסותא נשמרה והיא חלק משפתנו היום, גם בזכות הברכה אחרי עיטוש, וכמובן בזכות המוסד הרפואי הקרוי כך.
105
נועם שואל/ת: מה ההבדל בין כישרון לכישורים?
רוביק עונה:
כישרון הוא יכולת טבעית בתחום כלשהו. באנגלית: talent. כישורים מתייחס ליכולות טבעיות או נרכשות, באמצעות ניסיון או לימוד, המאפשרות לאדם לפעול בתחום כלשהו. באנגלית: qualifications. המונח הזה משמש בעיקר בתחום משאבי האנוש.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >