שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
856
זהבה שמואלי שואל/ת: מי חידש את המילה 'המצאה'?
רוביק עונה:
'המצאה' היא שם הפעולה של הפועל 'המציא', המופיע כבר במקרא, שם משמעותו הגיש. אנו אומרים גם היום באותה משמעות: "תמציא לי את המסמכים". המשמעות המקובלת היום מתייחסת למי שהוגה ממוחו הקודח מוצר חדש, וכאן ניכרת השפעה גרמנית, שבה המצאה היא Erfindung, מן הפועל finden, למצוא.
857
אבנר שואל/ת: בספר מאת צבי הרמן, "הכובשים בים נתיבה", נאמר שדוד רמז, שר התחבורה הראשון, שהיה לשונאי, חידש מילים ימיות ובהן 'השקה', 'צוות', 'מעגן', 'מבדוק' ואפילו 'ימאות'. האמנם? האם יש תיעוד לחידושיו של רמז?
רוביק עונה:
נראה לי שיש לקחת את הקביעות האלה בזהירות, ולהסתמך על תעודות שבהן ברור שרמז הוא יוצר המילה. בכל מקרה, 'צוות' היא מילה תלמודית, 'ימאות' היא מילה המוכרת מראשית תחיית הלשון ומופיעה בכתבי איתמר בן אב"י. על פי עיתון דבר משנת 1954 דוד רמז הוא אכן יוצר המילה 'מִבדוק'. המילה 'מעגן' נוצרה באותן שנים בערך ויש בהחלט מקום לאפשרות שרמז הוא יוצרה. המילה 'השקה' קיימת בתחום הרתכות מאז שנות העשרים, ולא ברור מי העתיק אותה למשמעות של השקת ספינה. עדויות ותעודות לגבי מונחים אלה ותרומתו של דוד רמז לשפה יתקבלו ויפורסמו.
858
דפנה שדה טסה שואל/ת: מהו השורש ומהם המקורות למילה 'משמעות'?
רוביק עונה:
'משמעות' היא מילה תלמודית נפוצה. השורש שלה הוא 'שמע', ויש כאן הרחבה של חוש השמע לתחומים רחבים ומופשטים יותר. 'משמעות' עונה על השאלה 'מה אנחנו שומעים במילה', מה היא מספרת לנו.
859
אריאל קורנמל שואל/ת: בשיר על ליפא העגלון שרים "והוא אולי האחרון שיש לו עוד פלטפורמה ישנה''. אני מניח שהפלטפורמה היא החלק שמונח על המרכב, משטח שבחלקו הקדמי ספסל העגלון, אבל האם תוכל להאיר את עיניי - איך נראו שני סוגי הפלטפורמות, מה ההבדל בין הישנה לחדשה? ואם כבר מדברים על ענייני סוסים, מה מקור המילים 'דיו' ו'הוייסה'?
רוביק עונה:
'פלטפורמה ישנה' מתייחסת אכן לעגלות השטוחות הישנות ששימשו עגלונים, ונעלמו יחד עם מקצוע העגלונות. אפשר למצוא אותן מחוברות לטרקטורים במגזר החקלאי. הפלטפורמות החדשות הן במות, משטחים, מרכבי משאיות ועוד, ובהרחבה חברה, ארגון, כלי תקשורת וכדומה שבאמצעותם מבצעים פעילויות שונות. 'דיו' ו'הויסה' הם כלכול של מילים ביידיש: 'וויאָ' (קדימה), 'אויס' (חסל, נגמר).
860
יהודית פרידמן שואל/ת: נתקלתי במונח רפואי הִתְאַלּוּת, שפירושו clubbing – התעבות של בסיס הציפורן וקצה האצבע. מה מקור המילה?
רוביק עונה:
המונח התקבל ונקבע במונחי הרפואה של האקדמיה ללשון משנת 1999. הוא נגזר מן המילה אַלָּה, בעקבות clubbing שפירושו להכות באלה. זאת ככל הנראה עקב צורת האַלָּה שאותה מקבלת האצבע המתעבה.
861
עדי שואל/ת: מי המציא את המילה דֶלֶק בשפה העברית? מאיזה מקור היא באה?
רוביק עונה:
מקורה בתלמוד. דלק הוא חומר לשריפה ובעירה. במשנה מופיע "שער הדלק" כאחד משערי בית המקדש. רבי עובדיה מברתנורא מסביר: "שער הדלק, הוא שער של לשכת העץ שהיתה בדרום העזרה, ועל שם שמכניסין דרך שם עצי המערכה שדולקים על המזבח נקרא שער הדלק". בתלמוד מופיעה המילה במשמעות חומר בעירה.
862
אברהם תירוש שואל/ת: נתקלתי במאמר שכתב פעם אבי בביטוי 'סועה'. יצאתי לחפש, ומצאתי את המקור המקראי בתהילים נה 9. ראיתי פירושים שונים: לפי עמוס חכם ב"דעת מקרא" זו בעצם מילה נרדפת לסוער, ואז השאלה כיצד ולמה התחלפה הרי"ש בה"א. לפי קאסוטו הפירוש הוא מהיר או תקיף. שניהם מסתמכים על שורשים בשפות שמיות. מה דעתך?
רוביק עונה:
מבחינת המשמעות אין מרחק של ממש בין סוער לבין מהיר ותקיף. גם השפות השמיות הקרובות מסייעות להנחה שמדובר באותו שורש. בארמית סעה פירושו תקף, בערבית פירושו מיהר. השורש הדומה לכאורה סע"ר אינו קשור אליהם, וככל הנראה הוא צורת משנה של השורש המקראי שׂע"ר במשמעות דומה.
863
גיורא שואל/ת: במסגרת עבודתי אני נתקל במילה 'סניקה' שיש לה משמעות של שאיבה. מהיכן מגיעה המילה הזאת?
רוביק עונה:
מקור המילה בפועל התלמודי סָנַק, שפירושו הדף ודחק. הפועל התייחד בעברית החדשה לשאיבת מים באמצעות לחץ, והמילה 'סניקה' במשמעות זו מופיעה במילוני ועד הלשון והאקדמיה החל משנת 1946.
864
חיים פרידלנדר שואל/ת: מה מקור המילה 'עריץ'?
רוביק עונה:
המילה מופיעה 20 פעם במקרא ופירושה בדרך כלל אכזר. היא קשורה לשורש ער"ץ, שפירושו לרעוד ולגרום לפחד. יש חוקרים הקושרים את המילה ל'ערוץ', אך השערה זו שנויה במחלוקת.
865
אריה שואל/ת: מה שורש המילה 'אחריות' בעברית? האם יש קשר ל'אחר' או ל'חרות'?
רוביק עונה:
הדעה הרווחת היא שהמילה קשורה ל'אחרֵי'. האחראי התלמודי עומד אחרי אדם אחר, בכך שהוא דואג לו וערב לו. המילה אחריות נוצרה בעקבות אחראי, בהשמטת א': אחראיות>אחריות.
866
אלה זיידנברג שואל/ת: מדוע קוראים לקצה של הלחם 'נשיקה'? פעם שמעתי שהמקור הוא בכלל 'לשיקה'.
רוביק עונה:
'נשיקה' נולדה מתחום אפיית הלחם. בזמן האפייה נושקות ככרות הלחם זו לזו בקצוות, ככתוב בתלמוד: "העושה עיסתו קבים ונגעו זה בזה, פטורים מן החלה עד שיישוכו". מכאן גם הביטוי הישראלי 'כיכרות נושכים'. 'לשיקה' כבר כמעט איננה בשימוש ונקשרת כנראה לשפה הפולנית. בשפה זו פרוסת הלחם הראשונה נקראת calusek. משמעות המילה בעברית: נשיקונת או נשיקה. הילדות הפולניות היו רבות מי יקבל את הנשיקה, שהיא סגולה טובה לחתן טוב, וגם תביא נשיקות ממנו. טענה אחרת מצביעה על המילה הפולנית 'לישינקה', שפירושה פיסת קרחת.
867
יצחק אפיק שואל/ת: הכרתי את המילה 'טַבּוּרֶט', כיסא ללא משענת, מיהדות מרוקו. לאחרונה קראתי בספר "שתיים דובים", של מאיר שלו, את המילה "טַבּוּרֶטְקָה" במשמעות דומה, ושם מסופר על ותיקי מושבות הברון בתחילת המאה הקודמת. מה מקור המילה?
רוביק עונה:
המקור המשותף הוא צרפתית, שבה tabouret פירושה שרפרף. משפה זו התגלגלה המילה למרוקאית וליהודי מרוקו, וכן ללדינו, ומכאן כמילה רווחת בפי תושבי ארץ ישראל. התוספת –קָה נועדה להקטנה.
868
אריה קרישק שואל/ת: מהו השורש והמקור למונח 'משגל'?
רוביק עונה:
שָגַל הוא פועל מקראי ותיק לציון יחסי מין, והוא נגזר משם העצם שֵגָל, אשת איש, במקור אשתו של המלך, מילה שמקורה אכדי. הפועל אסור באמירה, ויש לקרוא אותו במקרא 'שכב'. 'משגל' היא מן העברית של ימי הביניים, ומזכירה במשקלה את המילה הנרדפת המקראית משכב. אבן עזרא כותב: "כאשר אכל אדם מעץ הדעת, ידע את אשתו. וזאת הידיעה כנוי למשגל".
869
שמחה אפק שואל/ת: מהיכן המילה: קָרָר, שפירושה עגלון.
רוביק עונה:
המילה היא תלמודית, והיא נטבעה בהשפעת הלטינית, שם carrarius הוא מי שנוהג במרכבה או עגלה, carrum היא העגלה עצמה, שממנה התגלגלה המילה האנגלית למכונית car, וכן carter, עגלון, carriage, מרכבה ועוד.
870
אבישי טופול שואל/ת: מתי נקבע השם 'שרברב'? האם על מנת לציין שנושא תפקיד זה מומחה לחילוץ דברים שהשתרבבו בתוך צינורות הברזים?
רוביק עונה:
שרברב הוא גירסה עברית חדשה של המילה הארמית שרברובא, שפירושה ככל הנראה צינור.
< הקודם ... 56 57 58 59 60  ... הבא >