שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
451
איתן שפיר שואל/ת: אשמח לדעת מה משמעות המילה 'שטוצר' ומה מקורה?
רוביק עונה:
שטוצר הוא שם לצינורות להשקייה חקלאית היוצאים מן הקרקע כדי לאפשר טיפול וויסות בזרמי המים להשקייה. המקור הוא במילה הגרמנית Stütze שפירושה עמוד. הפועל Stutzen פירושו לתמוך. המילה נקבעה על פי צורת מערכת הצינורות הניצבת מתוך הקרקע.
452
אלימלך גזית שואל/ת: האם "טקט" מבטא התנהגות נימוסית ומנין המילה?
רוביק עונה:
פירוש המילה טקט הוא התנהגות רגישה, בדרך כלל דברים הנאמרים מתוך רגישות לאדם השני, לסיטואציה וכדומה. המילה התגלגלה מלטינית שם tactus הוא חוש המישוש או הנגיעה, ו- tangere פירוש לגעת. יש אם כך מקור משותף ל'טקט' ולנגיעה.
453
דודי שואל/ת: ברצוני לדעת מה מקור המילה מִדְבָּר. באנגלית למילה יש משמעות של עיזבון, שממה, ישימון... אולם בעברית המקור מצביע אולי על השורש ד.ב.ר?
רוביק עונה:
מדבר במקורו הוא מקום רעיית הצאן, כלומר מרחב שיש בו צמחייה כלשהי. הדגש במשמעות המקורית של המילה הוא אפוא היציאה ממקום יישוב ולא היעדר צמחייה. אין לכך קשר למילים אחרות במשקל דב"ר כמו דיבור, דָבָר, דֶבֶר (המחלה), דְבִיר (קודש הקודשים) ועוד.
454
הארווי באק שואל/ת: מה מקור המילה 'כָבוּל' במשמעות אדמת טחב ספוגית, peat באנגלית?
רוביק עונה:
המונח מופיע במילוני האקדמיה מאז שנות השלושים של המאה הקודמת. המחדשים הסתמכו על אזור 'ארץ כבול' שאותו מסר שלמה לחירם בתמורה לעצי הארזים (מלכים א ט 13). חירם לא אהב את האזור ושאל "מה הערים האלה אשר נתת?", ולכן קרא לו ארץ כבול. בתלמוד תוהים מדוע הארץ נקראה כך, ומסבירים שזו "ארץ כבולה", בארמית "ארעא מכבלא", בשני הסברים. האחד: שהאדמה כובלת, מטביעה את הרגל עד הקרסול, והשנייה שזוהי ארץ שאינה נותנת פירות, ארץ כבולה או קשורה. לכך על פי התלמוד מתייחס גם הפסוק במשנה "שהרחלים יוצאות כבולות", והכוונה שקושרים אותן כדי שהזכרים לא יעברו אותן, ולא יוכלו ללדת.
455
רבקה שואל/ת: האם מקור המילה "סטיפה" הוא מבולגרית?
רוביק עונה:
סטיפה היא מילה בלדינו שפירושה ערימה או חבילה. היא התגלגלה מתחום הימאות. אסטיפאדור הוא פועל נמל, והסטיפות היו ערימות החבלים הכבדים הקשורים לעמוד בחוף, ומשמשים לקשירת ספינות המגיעות לנמל. היהודים הבולגרים דיברו לדינו, אבל המקור הוא ספרדי ולא בולגרי.
456
רבקה שואל/ת: מה מקור המילים "נו" ו-"צוּפר"? האם מקורן בהונגרית? צפיתי השבוע בסרט הונגרי ולהפתעתי שמעתי את המילים הללו.
רוביק עונה:
'נו' היא מילה סלאבית שהתקבלה ביידיש וכך נדדה לשפת הישראלים. סביר להניח שהיא נדדה גם להונגרית. צ'ופר הוא ביטוי סלנג ישראלי משנות השישים, גלגול של 'משופר'. יש קושרים אותו למילה הספרדית צ'ופר, למצוץ, אבל בכל מקרה אין לזה קשר להונגרית. ככלל, קשה להצביע על ערך סלנג ישראלי כלשהו שהגיע מהונגרית.
457
אהרן שואל/ת: ברצוני לדעת מה מקור המילה "סיור"?
רוביק עונה:
המילה היא חדשה, אבל מקורה בארמית התלמודית. במסכת בבא מציעא עוסקים בדיני פועלים ואחריות בעל הבית עליהם, ונאמר שם "דסיירא לארעיה מדאורתא" (ע"ו ב), תרגום: שֶסִיֵיר באדמתו בערב. מכאן נגזרו בעברית החדשה הפועל סִיֵיר, וכן סַיָיר, סיור וסַיֶירת. קושרים את הפועל לשורש העברי סו"ר, שגם הוא קשור להליכה לאנשהו: "סר לביתו".
458
נדב שרי שואל/ת: מה מקור הכינוי "גרניק" לכל מכונות השטיפה בלחץ מים? אולי גערניק ביידיש?
רוביק עונה:
המילה אינה מוכרת ביידיש. נראה שיש כאן שיבוש מקומי של מותג מכונות השטיפה האמריקני Generac. מידע נוסף יתקבל בברכה.
459
שרה שואל/ת: מה מקור המילה פיענוח?
רוביק עונה:
המלה פענוח והפועל לפענח התגלגלו מהביטוי התנכי 'צפנת פענח' המיוחס ליוסף. משמעות המילה המצרית פַּעֲנֵחַ היא יוצר או מכלכל. מדרש בראשית רבה קשר את פענח למילה הראשונה בצירוף, צפנת, המתייחסת לפועל צפ"ן שמשמעותו מה שאינו ידוע, ומכאן ש'פענח' הוא פתרון הבלתי ידוע. לחיזוק מדרש המילה הזה נוצר נוטריקון: "צופה, פודה, נביא, תומך – פותר, ערום, נבון, חוזה". בלשון ימי הביניים נוצר בעקבות הפרשנות החדשה למילה הפועל לפענח.
460
יפעת שואל/ת: באסיפת ההורים התגלגלה שיחה ביני לבין אבא אחד, שטען שמקור המילה אדון לא ביהדות אלא במצרים מהשם אתון. הוא צודק?
רוביק עונה:
הוא טועה. המילה אדון מקבילה למילים בכמה שפות שמיות הקשורות כולם בשליטה, כגון פיניקית ואוגריתית. סברה מבוססת יותר היא שיש קשר בין אדון לבין דין, משפט, המבטא שלטון.
461
דב פוניו שואל/ת: לאחרונה שב לכותרות המונח 'נבצרות' (ביבי וחקירותיו). תוך כדי כך עוררה את סקרנותי המילה בֶצֶר ולה מגוון מובנים: לקטוף, להכניע, לחזק. מכלאת צאן, עופרת מתכת. מתחם מוגן מוקף חומה. תוך כדי עיון במילון אבן שושן אני מוצא שמקורות המילה גם באכדית וגם בארמית. אשמח אם תשכיל אותי בעניין.
רוביק עונה:
בצ"ר הוא שורש המתייחס לתחום הכוח. מכאן המילים מבצר, ביצרון ועוד. נבצר היא הצורה הסבילה – נחלש, כוחו לא עמד לו. למילה בֶצֶר משמעות של עפרת מתכת וכן של מכלאת צאן בשני פסוקים עוקבים באיוב. נוטים לקשור גם מילים אלה למשמעות הכוח אם כי אוצר המילים באיוב מכיל מילים סתומות רבות. לכל אלה אין קשר לבצירת ענבים ולימי הבציר.
462
עדי שואל/ת: האם אתה יודע מאיזו שנה, בערך, התחילו להשתמש במלה "טרטור" במובן הצבאי? נקלעתי לוויכוח עם מישהו שחושב שבסוף שנות ה-70 המלה כבר היתה בשימוש, אבל במילון בן-אמוץ/בן-יהודה לעברית מדוברת, שיצא ב-82', מופיע טרטור רק במובן רעש.
רוביק עונה:
'טרטור' משמש בשפה הצהלית כבר משנות החמישים. הוא מופיע למשל בספרו של אורגד ורדימון "שנות חיינו היפות ביותר" המתעד את ההווי הצהלי בשנים אלה כמה וכמה פעמים: "על הטרטורים האלה הוחלט בתכנונים 'שם למעלה' עוד לפני המסע", "המסע המשמעותי ... כרגיל הוא התחיל בטרטורים". ובוודאי היה מקובל (מיֶדע אישי) בשנות השישים.
463
ג'סטין הורנשטיין שואל/ת: מאיפה נובע ה מילה ״מזומבלל״? גווגל מזהה כאנגלית ״screwed up”. שמעתי במחזה ״ארץ נהדרת״. האם זה נחשב גס או לא?
רוביק עונה:
הפועל לא מוכר. הוא מזכיר את הפועל לזמבר ומכאן מזומבר, שפירושו אכן מי ש'דפקו אותו, במשמעות מינית או כהונאה והתעללות. המקור הוא בזמבורה, כלי נשיפה צעקני.
464
גדעון אדמנית שואל/ת: מה מקור המילה לטייל, המופיע לראשונה בסוף תקופת התנאים, בתוספתא?
רוביק עונה:
הפועל לטייל מקורו בארמית במשמעות דומה. יש קושרים אותו לשורש טו"ל ולפעלים הטיל וטלטל, וכן לפועל הערבי טאל: היה ארוך.
465
ג'רמי בנשטיין שואל/ת: מה מקור המילה סחלע? או שמא - סחלה? שמעתי שזה צבאי, ובא מראשי תיבות: סולר חול לכלולך ועובש. אבל זה נשמע יידיש או אולי רוסית/פולנית....
רוביק עונה:
ראשי התיבות שניתנו ל'סחלא' הם סולר, חול, לכלכוך, אבק. אין ספק שאלה ראשי תיבות בדיעבד, ועד כה לא נמצא מקור מוסמך למילה. צורת המילה מזכירה דווקא דרך הגייה מרוקאית, אך לא ידוע על מילה דומה בשפה זו.
< הקודם ... 31 32 33 34 35  ... הבא >