שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
451
מירית בן אפרים שואל/ת: מה מקור המילה המילה מְצֵרה: ״מצרה אני שלא נעשה די״? אם מתוך צער, אז להיכן נעלמה העין?
רוביק עונה:
המילה מצֵרָה היא בבניין הפעיל מן השורש צרר. הצירֶה הוא תשלום דגש מאחר שאין אפשרות להכפיל את העיצור ר'. מן השורש הזה יש מילים נוספות כמו צָרָה, צורר ועוד. הדמיון למילים מן השורש צער מקרי.
452
מנדל שואל/ת: אשמח לשמוע מה מקור המילה "דאז"? האם יש קשר למילה הלטינית "de"?
רוביק עונה:
'דאז' הוא צירוף ארמי: ד+אז, כאשר ד' היא המקבילה הארמית ל'של' (ובמקרים אחרים לש' הזיקה). שלג דאשתקד: שלג של אשתקד. דאז = של אז, של ימים עברו. אין לכך קשר ללטינית.
453
נחמה בסביץ שואל/ת: מה מקורה הארמי של המילה תרגימא, האם היא ביחיד או ברבים?
רוביק עונה:
תרגימה או תרגימא היא מילה תלמודית שמקורה יווני. המילה המקורית היא tragema, והיא קשורה לפועל tragein שפירוש ללעוס. הפועל הזה הוא גם בסיס המילה טרגדיה. זו מילה ביחיד אבל בתלמוד היא מופיעה תמיד בצירוף 'מיני תרגימא'.
454
איתן שפיר שואל/ת: אשמח לדעת מה משמעות המילה 'שטוצר' ומה מקורה?
רוביק עונה:
שטוצר הוא שם לצינורות להשקייה חקלאית היוצאים מן הקרקע כדי לאפשר טיפול וויסות בזרמי המים להשקייה. המקור הוא במילה הגרמנית Stütze שפירושה עמוד. הפועל Stutzen פירושו לתמוך. המילה נקבעה על פי צורת מערכת הצינורות הניצבת מתוך הקרקע.
455
אלימלך גזית שואל/ת: האם "טקט" מבטא התנהגות נימוסית ומנין המילה?
רוביק עונה:
פירוש המילה טקט הוא התנהגות רגישה, בדרך כלל דברים הנאמרים מתוך רגישות לאדם השני, לסיטואציה וכדומה. המילה התגלגלה מלטינית שם tactus הוא חוש המישוש או הנגיעה, ו- tangere פירוש לגעת. יש אם כך מקור משותף ל'טקט' ולנגיעה.
456
דודי שואל/ת: ברצוני לדעת מה מקור המילה מִדְבָּר. באנגלית למילה יש משמעות של עיזבון, שממה, ישימון... אולם בעברית המקור מצביע אולי על השורש ד.ב.ר?
רוביק עונה:
מדבר במקורו הוא מקום רעיית הצאן, כלומר מרחב שיש בו צמחייה כלשהי. הדגש במשמעות המקורית של המילה הוא אפוא היציאה ממקום יישוב ולא היעדר צמחייה. אין לכך קשר למילים אחרות במשקל דב"ר כמו דיבור, דָבָר, דֶבֶר (המחלה), דְבִיר (קודש הקודשים) ועוד.
457
הארווי באק שואל/ת: מה מקור המילה 'כָבוּל' במשמעות אדמת טחב ספוגית, peat באנגלית?
רוביק עונה:
המונח מופיע במילוני האקדמיה מאז שנות השלושים של המאה הקודמת. המחדשים הסתמכו על אזור 'ארץ כבול' שאותו מסר שלמה לחירם בתמורה לעצי הארזים (מלכים א ט 13). חירם לא אהב את האזור ושאל "מה הערים האלה אשר נתת?", ולכן קרא לו ארץ כבול. בתלמוד תוהים מדוע הארץ נקראה כך, ומסבירים שזו "ארץ כבולה", בארמית "ארעא מכבלא", בשני הסברים. האחד: שהאדמה כובלת, מטביעה את הרגל עד הקרסול, והשנייה שזוהי ארץ שאינה נותנת פירות, ארץ כבולה או קשורה. לכך על פי התלמוד מתייחס גם הפסוק במשנה "שהרחלים יוצאות כבולות", והכוונה שקושרים אותן כדי שהזכרים לא יעברו אותן, ולא יוכלו ללדת.
458
רבקה שואל/ת: האם מקור המילה "סטיפה" הוא מבולגרית?
רוביק עונה:
סטיפה היא מילה בלדינו שפירושה ערימה או חבילה. היא התגלגלה מתחום הימאות. אסטיפאדור הוא פועל נמל, והסטיפות היו ערימות החבלים הכבדים הקשורים לעמוד בחוף, ומשמשים לקשירת ספינות המגיעות לנמל. היהודים הבולגרים דיברו לדינו, אבל המקור הוא ספרדי ולא בולגרי.
459
רבקה שואל/ת: מה מקור המילים "נו" ו-"צוּפר"? האם מקורן בהונגרית? צפיתי השבוע בסרט הונגרי ולהפתעתי שמעתי את המילים הללו.
רוביק עונה:
'נו' היא מילה סלאבית שהתקבלה ביידיש וכך נדדה לשפת הישראלים. סביר להניח שהיא נדדה גם להונגרית. צ'ופר הוא ביטוי סלנג ישראלי משנות השישים, גלגול של 'משופר'. יש קושרים אותו למילה הספרדית צ'ופר, למצוץ, אבל בכל מקרה אין לזה קשר להונגרית. ככלל, קשה להצביע על ערך סלנג ישראלי כלשהו שהגיע מהונגרית.
460
אהרן שואל/ת: ברצוני לדעת מה מקור המילה "סיור"?
רוביק עונה:
המילה היא חדשה, אבל מקורה בארמית התלמודית. במסכת בבא מציעא עוסקים בדיני פועלים ואחריות בעל הבית עליהם, ונאמר שם "דסיירא לארעיה מדאורתא" (ע"ו ב), תרגום: שֶסִיֵיר באדמתו בערב. מכאן נגזרו בעברית החדשה הפועל סִיֵיר, וכן סַיָיר, סיור וסַיֶירת. קושרים את הפועל לשורש העברי סו"ר, שגם הוא קשור להליכה לאנשהו: "סר לביתו".
461
נדב שרי שואל/ת: מה מקור הכינוי "גרניק" לכל מכונות השטיפה בלחץ מים? אולי גערניק ביידיש?
רוביק עונה:
המילה אינה מוכרת ביידיש. נראה שיש כאן שיבוש מקומי של מותג מכונות השטיפה האמריקני Generac. מידע נוסף יתקבל בברכה.
462
שרה שואל/ת: מה מקור המילה פיענוח?
רוביק עונה:
המלה פענוח והפועל לפענח התגלגלו מהביטוי התנכי 'צפנת פענח' המיוחס ליוסף. משמעות המילה המצרית פַּעֲנֵחַ היא יוצר או מכלכל. מדרש בראשית רבה קשר את פענח למילה הראשונה בצירוף, צפנת, המתייחסת לפועל צפ"ן שמשמעותו מה שאינו ידוע, ומכאן ש'פענח' הוא פתרון הבלתי ידוע. לחיזוק מדרש המילה הזה נוצר נוטריקון: "צופה, פודה, נביא, תומך – פותר, ערום, נבון, חוזה". בלשון ימי הביניים נוצר בעקבות הפרשנות החדשה למילה הפועל לפענח.
463
יפעת שואל/ת: באסיפת ההורים התגלגלה שיחה ביני לבין אבא אחד, שטען שמקור המילה אדון לא ביהדות אלא במצרים מהשם אתון. הוא צודק?
רוביק עונה:
הוא טועה. המילה אדון מקבילה למילים בכמה שפות שמיות הקשורות כולם בשליטה, כגון פיניקית ואוגריתית. סברה מבוססת יותר היא שיש קשר בין אדון לבין דין, משפט, המבטא שלטון.
464
דב פוניו שואל/ת: לאחרונה שב לכותרות המונח 'נבצרות' (ביבי וחקירותיו). תוך כדי כך עוררה את סקרנותי המילה בֶצֶר ולה מגוון מובנים: לקטוף, להכניע, לחזק. מכלאת צאן, עופרת מתכת. מתחם מוגן מוקף חומה. תוך כדי עיון במילון אבן שושן אני מוצא שמקורות המילה גם באכדית וגם בארמית. אשמח אם תשכיל אותי בעניין.
רוביק עונה:
בצ"ר הוא שורש המתייחס לתחום הכוח. מכאן המילים מבצר, ביצרון ועוד. נבצר היא הצורה הסבילה – נחלש, כוחו לא עמד לו. למילה בֶצֶר משמעות של עפרת מתכת וכן של מכלאת צאן בשני פסוקים עוקבים באיוב. נוטים לקשור גם מילים אלה למשמעות הכוח אם כי אוצר המילים באיוב מכיל מילים סתומות רבות. לכל אלה אין קשר לבצירת ענבים ולימי הבציר.
465
עדי שואל/ת: האם אתה יודע מאיזו שנה, בערך, התחילו להשתמש במלה "טרטור" במובן הצבאי? נקלעתי לוויכוח עם מישהו שחושב שבסוף שנות ה-70 המלה כבר היתה בשימוש, אבל במילון בן-אמוץ/בן-יהודה לעברית מדוברת, שיצא ב-82', מופיע טרטור רק במובן רעש.
רוביק עונה:
'טרטור' משמש בשפה הצהלית כבר משנות החמישים. הוא מופיע למשל בספרו של אורגד ורדימון "שנות חיינו היפות ביותר" המתעד את ההווי הצהלי בשנים אלה כמה וכמה פעמים: "על הטרטורים האלה הוחלט בתכנונים 'שם למעלה' עוד לפני המסע", "המסע המשמעותי ... כרגיל הוא התחיל בטרטורים". ובוודאי היה מקובל (מיֶדע אישי) בשנות השישים.
< הקודם ... 31 32 33 34 35  ... הבא >