שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
451
ארנון שואל/ת: מה מקור הכינוי (האידי) לבן זקונים "מוז'יניק" (ולבת, מוז'ינקה)?
רוביק עונה:
בן הזקונים נקרא ביידיש מיזיניק. מקור המילה הוא ברוסית, שבה האצבע הקטנה נקראת מיזינץ (mizinets), ובהקטנה או חיבה מיזיניק. בן הזקונים הוא איפה הזרת שבמשפחה. צורת הנקבה נגזרת מצורת הזכר. ותודה לד"ר יניב גולדברג.
452
רותי יודוביץ שואל/ת: בביטוי 'בִּן לילה', מה מקור המילה בִּן ומה משמעותה?
רוביק עונה:
בִן היא צורת משנה של בן. 'בן' משמש בעברית לענינים שונים, הרבה מעבר לתפקידו המקורי במסגרת יחסי המשפחה. הוא מייצג שייכות, אפשרות, גיל וכדומה. בספר יונה נכתב: "אַתָּה חַסְתָּ עַל הַקִּיקָיוֹן אֲשֶׁר לֹא עָמַלְתָּ בּוֹ וְלֹא גִדַּלְתּוֹ, שֶׁבִּן לַיְלָה הָיָה וּבִן לַיְלָה אָבָד". רש"י מוסיף: "לא גדל אלא לילה אחד", כלומר, היה בֵן לילה אחד בלבד בגילו. הרטום מוסיף: "ביום אחד צמח ולמחרתו אבד". מכאן גם הצירוף המאוחר יותר בִן-רגע.
453
יואב שואל/ת: בשנים האחרונות השימוש במילה אושיה נעשה תדיר ביותר, בעיקר בהקשר של רשתות חברתיות כגון 'אושיית פייסבוק' וכדומה. אשמח לדעת מה מקור המילה.
רוביק עונה:
'אושיה' פירושה בתנ"ך בסיס, בעקבות מילים קרובות בשפות שמיות שפירושן עמוד. סופרי העברית החדשה השתמשו במילה בדרך מטפורית, בהתייחסות לבסיס, ערך או גורם מכונן בתרבות ובחברה. השימוש במילה ביחס לבני אדם הנחשבים בעלי מעמד מיוחד בתרבות ובחברה התפתח באופן טבעי.
454
מטי פרידמן שואל/ת: מהו מקור המילה דיסטנס?
רוביק עונה:
דיסטנס פירושה מרחק. באנגלית – distance - היא נהגית במלעיל, ובגרמנית – Distanz – במלרע. השימוש העיקרי בה היום הוא בשפת הצבא, בהגייה האנגלית, במשמעות מרחק היררכי בין בעלי דרגות ותפקידים שונים.
455
עמית שואל/ת: אשמח לדעת מהו מקור המילה שׁמיִם? מדוע מופיעה בה הסיומת הזוגית? האם יש לה מקבילות בשפות שמיות אחרות? ומה הקשר למילה מים? עליה אני יודע בוודאות שהמקבילה הערבית אינה מגיעה בצורת הזוגי. הלל שואל שאלה דומה.
רוביק עונה:
צורת הזוגי וצורת הריבוי התערבבו בעבר ולכן בעברית נמצא מילים לא מעטות, בעיקר במקרא, שהן בצורת הזוגי אבל אינן זוגיות כמו נחושתיים, מעיים ועוד. מים היא אכן ברוב שפות השמיות בצורת היחיד, אם כי באוגריתית נמצא גם את הצורה מִים לצד מִי. מאחר שמים הוא מעין שם קיבוצי, והשימוש בצורת ריבוי אינו בלתי סביר. שמים מופיעה בצורת ריבוי כמעט בכל השפות השמיות. יתכן שיש השפעה של 'שמים' על הצורה המיוחדת יותר 'מים'.
456
צביה טיר שואל/ת: ממתי המלה מינעד (בלי יוד?) הוכנסה לשפה?
רוביק עונה:
המילה אכן נכתבת על פי הכללים ללא י': מנעד. היא נכנסה לשפה בתחום המוזיקה כחלופה ל'דיאפאזון', במילון המוזיקה של האקדמיה ללשון משנת 1956. היא החליפה את המילה 'מִגְבּוֹל'. בימי הביניים המונח היא 'המרחק אשר בכל' או 'היחס אשר בכל'. בשלבים מאוחרים יותר היא הורחבה לתחומים אחרים, כמו מנעד רגשות, מנעד שיקולים וכדומה.
457
רונן שואל/ת: מה מקור המילה מיוחד?
רוביק עונה:
המילה מופיעה במשנה ובהמשך בספרות היהודית לדורותיה במשמעות הדבר הנבדל, הנבחר. השורש הוא יח"ד והוא משמש גם למילים המצביעות על התבדלות כמו יחיד או מיוחד, וגם על מילים המצביעות על חיבור כמו יחד. הסבר אפשרי לסתירה הזו הוא שהמילה והשורש הקרובים ל'יחד' הם 'אחד', ואלה מתייחסים הן לעניין בודד והן לשילוב ולאחדות.
458
ניבה שואל/ת: בויקיפדיה כתוב שהמילה זוז המציינת מטבע עתיק מקורה מאכדית. איזו עדות היסטורית יש לקביעה זו? במקום אחר קראתי שמוצא המילה 'זוז' הוא ארמי...
רוביק עונה:
יש להבדיל בין מקור מוקדם של המילה לבין הדרך שבה השפיעה על העברית. מקור המילה הוא אכן האכדית, 'זוזו', שממנה התגלגלה לארמית, ומכאן נדדה אל העברית בתקופת חז"ל. גלגול זה שקוף, מקובל במחקר ומופיע במילון האטימולוגי של ארנסט קליין.
459
איתי שואל/ת: מה מקור המלה ירח?
רוביק עונה:
המילה 'יָרֵחַ' מופיעה בתנ"ך 27 פעמים. היא מקבילה למילים דומות במשמעות זו בשפות שמיות רבות, ויש קושרים אותה לשורש אר"ח הקשור בנדודים. המילה יֶרַח במשמעות חודש, שהוא הזמן ממולד הירח ועד המולד הבא, נגזרה מ'יָרֵחַ'.
460
גבע ששון שואל/ת: האם השורש של המילה בינה הוא ב, נ, ה ?
רוביק עונה:
שורש המילה בינה הוא בי"ן או בו"ן. מהשורש הזה נגזרו מילים רבות הקשורות ביניהן בקשר משמעות: תבונה, התבוננות, נבון ועוד.
461
ה-זאב שואל/ת: מהו מקור המילה "נפילים" ומשמעותה? הייתכן כי הכוונה לאלה שנפלו משמיים?
רוביק עונה:
האטימולוגיה של 'נפילים', שהם "בני ענק" מבראשית ובמדבר מסופקת. המדרש והפרשנים קושרים אותם לפועל נפל. מדרש בראשית רבה קובע: "נפילים שהיפילו את העולם ונפלו מן העולם ושמלאו את העולם נפלים מן הזנות שלהם". רש"י כותב: "על שם שנפלו והפילו את העולם, ובלשון עברית לשון ענקים הוא". אבן עזרא מציע פרשנות שונה: "שיפול לב הרואה אותם, שיתמה מגובה קומתם".
462
צוריה שואל/ת: מה מקור המילה מודרני. כלומר, האם המילה עצמה הייתה לפני הקישור שלה לתקופה המודרנית וכל מה שנגזר מהקשר זה?
רוביק עונה:
'מודרני' התגלגל מהמילה הלטינית המאוחרת מודרנוס, על פי 'מודו' שפירושו 'מה שקורה עכשיו'. מודרני הוא אם כן: מה שקורה עכשיו לעומת מה שקרה בעבר. השימוש במילה במאות האחרונות מתייחס לתקופה של ראשית הרנסאנס ועליית תנועות הנאורות ועד ימינו, ימי "הפוסט-מודרניות".
463
קובי שואל/ת: מה מקור המילה צול, המשמשת למדידת קוטר צינור?
רוביק עונה:
Zoll היא מילה גרמנית שפירושה אינטש, כ-2.5 ס"מ.
464
שרון שואל/ת: מה מקורה המילה רובה (או רובע?) לאריחים?
רוביק עונה:
בשפות המוכרות לנו לא נמצאה מקבילה הדומה ל'רוֹבָּה'. כל רעיון או מידע יתקבל בברכה ויצוטט.
465
גיא שואל/ת: מה מקור המילה 'ערבה' בהתייחסות לאיזור הגאוגרפי? האם קיים קשר לעם הערבי?
רוביק עונה:
לשורש ער"ב משמעויות רבות שאינן קשורות זו בזו. השם 'ערב' והתואר 'ערבי' אינם קשורים לערבה. לגבי מקורה של ערבה גיאוגרפית יש כמה השערות ואין ביטחון לגבי אף אחת מהן. השערה אחת קושרת אותה למילה האתיופית 'עַבָּרָה' שפירושה עקרות, סטריליות בהתייחסות להיעדר הצמחייה. השערה אחרת קושרת המילה למילה הערבית הקדומה ע'רב, הקשורה בפרישה או התרחקות מתחום או אזור.
< הקודם ... 31 32 33 34 35  ... הבא >