שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
826
מיכאל רובין שואל/ת: חיפשנו כל המשפחה ולא הצלחנו למצוא מדוע קוראים למזלג, מזלג. מצאנו את כל האזכורים בתנ"ך וכד', אבל לא את ההסבר לשם עצמו.
רוביק עונה:
המקור הוא בתנ"ך, שם היה המזלג סוג של קלשון. בעברית החדשה תפסה המילה קלשון את מקומה, ומזלג התפנתה לשרת את האוכלים בשעת הסעודה. בערבית מופיעה המילה מזלאג' ופירושה בריח. הקלשון התלמודי נקרא גם בשיכול אותיות מלגז, ומכאן אומץ לכלי החקלאי מלגזה.
827
שחר זיו שואל/ת: מה מקור המילה ״מילגה״?
רוביק עונה:
מילגה היא בעברית החדשה, אך היא נגזרת מהמילה התלמודית מְלוג, שפירושה קרן שאפשר להנות מפירותיה אך לא בקרן עצמה, או בהקשר התלמודי בנכסים כמו צאן ובקר. מכאן "נכסי מלוג", לעומת "נכסי צאן ברזל" שבהם אפשר להשתמש גם בקרן.
828
מירב שואל/ת: האם ה"דקה" של האבחנה הדקה היא דקה כמו להב הסכין (חדה כתער), או שמקורה ב"מדויקת"?
רוביק עונה:
הפירוש התלמודי המקורי של המילה דק הוא קטן, ומכאן 'בהמה דקה' – בהמה קטנה, כמו כבשה או עז. אבחנה דקה היא אבחנה בפרטים הקטנים, דקה בשעון היא גלגול של minuta – קטנה. לכל אלה אין קשר לדיוק, שמקורו ארמי ומכאן גם המילה הכה ישראלית-יהודית 'דווקא'.
829
צילה רוזן שואל/ת: ברוח יום כיפור לאנשים שאינם דתיים, התעוררה בקרבנו השאלה לגבי מקור המילה ׳הליך׳. האם תוכל להאיר את עיניי?
רוביק עונה:
הליך במשמעות הליכה מופיעה בספר איוב. צורת הרבים הליכות פירושה נימוסים, דרכי התנהגות, והיא מופיעה למשל במשלי: "צופייה הליכות ביתה". מכאן התגלגל שימוש בהליך במשמעות הזו גם בלשון ההשכלה, והמילה הליכות משמשת בעברית החדשה. הליך במשמעות המשפטית, procedure, מופיעה בעברית החדשה, וזאת בהשפעת השפה הגרמנית, מן המילה המקבילה במשמעות זו Vorgang. היא מורכבת מן מהמילה vor שפירושה לפני, והמילה Gang שפירושה הליכה.
830
דני ב. שואל/ת: מה מקור המילה חרא?
רוביק עונה:
השימוש בסלנג הישראלי במילה, במשמעות צואה ובמשמעות גנאי כללית הוא מערבית פלסטינית, שם היא נהגית ח'רא, בח' חיכית. במקרא מופיעה פעם אחת המילה 'חראיהם', בישעיהו, ופעם 'חריהם', במלכים אך היא נחשבת מילת טאבו שאין להגותה, וקוראים אותן 'צואתם'.
831
יובל שואל/ת: מדוע מכנים מחפר בשם באגר?
רוביק עונה:
המקור בגרמנית. Bagger, שפירושו דחפור. baggern פירושו לחפור.
832
זיוה שואל/ת: מה מקור המילה בלאי?
רוביק עונה:
בלאי היא מילה בעברית החדשה בעקבות הפועל המקראי בלה, ושם התואר בלוי. היא מופיעה לראשונה במילון הבנקאות של ועד הלשון משנת 1937.
833
קובי מור שואל/ת: מה מקור המילה "ברנז'ה"? הצליל נשמע לטיני, אבל נראה שלא כך. ישבנו עם אורחים מאמריקה הלטינית במסעדה בשם זה בתל-אביב, והם לא הכירו את המילה או השורש.
רוביק עונה:
המקור הוא פולני, branza. המילה קשורה גם למילה האנגלית branch שפירושה ענף. שתי המילים נגזרו מהמילה הלטינית branca שפירושה כף רגל של בעל חיים, טלף.
834
ידידיה סבג שואל/ת: מה מקור הפועל להקניט (כלומר ללעוג, לזלזל וכ'ו)?
רוביק עונה:
הקניט הוא פועל תלמודי. הפועל מופיע בשפות שמיות שונות כגון ערבית, ארמית וסורית ואפילו אכדית. על פי דעה אחרת מקורו בפועל היווני kentein שפירושו לדקור ולעקוץ.
835
ד"ר דפנה קירש שואל/ת: מה מקור המילה "נרתיק"? האם יש קשר למילה "תיק"? ואם כן, מנין התווספו הנון והריש?
רוביק עונה:
אין קשר ישיר בין תיק לנרתיק. 'נרתיק' היא גלגול קרוב של המילה היוונית narthex במשמעות קופסה. תיק גם היא מילה יוונית במשמעות דומה – theke. יתכן שיש קשר בין שתי המילים היווניות, אך הגלגול לעברית של כל מילה אינו קשור לאחרת.
836
דן וייל שואל/ת: בהמשך לתשובתך בעניין ההבדל בין המילים 'סיבּוֹלֶת' ו'סְבוֹלֶת'. כתבת כי 'סיבולת' היא על פי התלמוד סעודה משותפת, פיקניק. חיפשתי ב"מאגר ספרות הקודש" ולא נמצאה, לא המילה סיבולת ואף לא סבולת. האם תוכל להפנות למקור בתלמוד?
רוביק עונה:
המקור הוא בתלמוד בבלי, מסכת פסחים פט ב: "אפילו חמשה ועשו סיבולת - רשאין לומר לו: טול חלקך וצא". סְבולת אינה מילה תלמודית.
837
אריה שואל/ת: באחת מהתשובות שלך כתבת שמקור המילה "ספק" אינו ידוע. מאחר ולשורש הכפול "פקפק" משמעות קרובה מאד, והוא נגזר מהרכיב "פק" (הבא מהשורש החלול "פוק"), מה דעתך על ההשערה ש"ספק" הוא צורת ספעל של "פוק"?
רוביק עונה:
השערה כזו אינה ידועה, וחוקרי העברית הקדומה הרבים לא העלו אותה, ולא במקרה. היא מעלה סימני שאלה רבים מדי, ובעיקר העובדה שאין שורש קדום למילה ספק, או פועל הקשור אליה. ספק זכתה בלשון ימי הביניים ליצירת שורש גזור שם: ספ"ק.
838
עדנה ביתן שואל/ת: מהו מקור המילה עששית?
רוביק עונה:
עששית היא מילה תלמודית נדירה, במשמעות המוכרת היום: "עששית שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו - למוצאי שבת מברכין עליה" (מסכת ברכות). יש קושרים את המילה למילה התלמודית אֶשֶש, שפירושה כוס זכוכית.
839
אסנת שואל/ת: מה המקור של המילה אשתקד?
רוביק עונה:
המקור ארמי. המילה נוצרה מהלחמה של המילים שתא (שנה) קדמאה (קודמת), בצירוף א' פותחת לנוחות הקריאה. לצד אשתקד קיימת גם המילה אשתדא, השנה הזו, אך זו לא נקלטה בעברית החדשה.
840
יונית אבני שואל/ת: מקור המילה מזוודה?
רוביק עונה:
מקור המילה במשנה, במסכת כלים, ושם פירושה כיס או נרתיק שבו מכניסים ציוד. במשמעות תיבה לאכסון לצרכי נסיעה המילה מופיעה לראשונה בעיתונות התחייה בשנת 1894, ונפוצה בכתבי ברנר. המילה נקשרת למילה הארמית-תלמודית זְוָודָא, שפירושה מטען.
< הקודם ... 56 57 58 59 60  ... הבא >