שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
586
דור שואל/ת: לקראת החורף, מה מקור המילה מרזב? תמיד הייתי בטוח שזה מלשון מר: טיפה + זב: נוזלת, אולם לאחרונה ראיתי שבערבית אומרים "מראזיב". אז מה המקור? בני לשם מוסיף: בטור שעסק בגשמים בעניין הגשמים כתבת על 'גִשמה' שהיא צינור להולכת מי גשם. מה ההבדל, אם כך, בין גשמה ובין מרזב?
רוביק עונה:
'מרזב' חודשה על בסיס המילה הארמית מרזבא, ובהתייחסות למילה הערבית מִרְזַבּ, ובריבוי שבור – מראזיבּ. השורש המקורי הוא זר"ב שפירושו זרם, ויש כאן שיכול אותיות קדום. 'מר זב' הוא מדרש לשון נאה אבל זה אינו מקורה של המילה. 'גִשמה' היא אכן מרזב, אך כמעט שאין משתמשים במילה.
587
אילן שואל/ת: מה מקור המילה נקניק?
רוביק עונה:
'נקניק' חודשה על ידי בן יהודה בעקבות המילה הארמית נוקַניקה, שמקורה ביוונית ולטינית: לוקניקה, סוג נקניק שיוצר במחוז לוקניה.
588
אורן שואל/ת: מה מקור המילה כלומר?
רוביק עונה:
'כלומר' מופיעה בתלמוד פעמים רבות. היא מורכבת ממילית היחס כ- המשמשת לדימוי, ומשם הפועל לומר (מן הפועל אמר), ופירושה המלא "דומה שזה מה שנאמר".
589
מיכאל רובין שואל/ת: חיפשנו כל המשפחה ולא הצלחנו למצוא מדוע קוראים למזלג, מזלג. מצאנו את כל האזכורים בתנ"ך וכד', אבל לא את ההסבר לשם עצמו.
רוביק עונה:
המקור הוא בתנ"ך, שם היה המזלג סוג של קלשון. בעברית החדשה תפסה המילה קלשון את מקומה, ומזלג התפנתה לשרת את האוכלים בשעת הסעודה. בערבית מופיעה המילה מזלאג' ופירושה בריח. הקלשון התלמודי נקרא גם בשיכול אותיות מלגז, ומכאן אומץ לכלי החקלאי מלגזה.
590
שחר זיו שואל/ת: מה מקור המילה ״מילגה״?
רוביק עונה:
מילגה היא בעברית החדשה, אך היא נגזרת מהמילה התלמודית מְלוג, שפירושה קרן שאפשר להנות מפירותיה אך לא בקרן עצמה, או בהקשר התלמודי בנכסים כמו צאן ובקר. מכאן "נכסי מלוג", לעומת "נכסי צאן ברזל" שבהם אפשר להשתמש גם בקרן.
591
מירב שואל/ת: האם ה"דקה" של האבחנה הדקה היא דקה כמו להב הסכין (חדה כתער), או שמקורה ב"מדויקת"?
רוביק עונה:
הפירוש התלמודי המקורי של המילה דק הוא קטן, ומכאן 'בהמה דקה' – בהמה קטנה, כמו כבשה או עז. אבחנה דקה היא אבחנה בפרטים הקטנים, דקה בשעון היא גלגול של minuta – קטנה. לכל אלה אין קשר לדיוק, שמקורו ארמי ומכאן גם המילה הכה ישראלית-יהודית 'דווקא'.
592
צילה רוזן שואל/ת: ברוח יום כיפור לאנשים שאינם דתיים, התעוררה בקרבנו השאלה לגבי מקור המילה ׳הליך׳. האם תוכל להאיר את עיניי?
רוביק עונה:
הליך במשמעות הליכה מופיעה בספר איוב. צורת הרבים הליכות פירושה נימוסים, דרכי התנהגות, והיא מופיעה למשל במשלי: "צופייה הליכות ביתה". מכאן התגלגל שימוש בהליך במשמעות הזו גם בלשון ההשכלה, והמילה הליכות משמשת בעברית החדשה. הליך במשמעות המשפטית, procedure, מופיעה בעברית החדשה, וזאת בהשפעת השפה הגרמנית, מן המילה המקבילה במשמעות זו Vorgang. היא מורכבת מן מהמילה vor שפירושה לפני, והמילה Gang שפירושה הליכה.
593
דני ב. שואל/ת: מה מקור המילה חרא?
רוביק עונה:
השימוש בסלנג הישראלי במילה, במשמעות צואה ובמשמעות גנאי כללית הוא מערבית פלסטינית, שם היא נהגית ח'רא, בח' חיכית. במקרא מופיעה פעם אחת המילה 'חראיהם', בישעיהו, ופעם 'חריהם', במלכים אך היא נחשבת מילת טאבו שאין להגותה, וקוראים אותן 'צואתם'.
594
יובל שואל/ת: מדוע מכנים מחפר בשם באגר?
רוביק עונה:
המקור בגרמנית. Bagger, שפירושו דחפור. baggern פירושו לחפור.
595
זיוה שואל/ת: מה מקור המילה בלאי?
רוביק עונה:
בלאי היא מילה בעברית החדשה בעקבות הפועל המקראי בלה, ושם התואר בלוי. היא מופיעה לראשונה במילון הבנקאות של ועד הלשון משנת 1937.
596
קובי מור שואל/ת: מה מקור המילה "ברנז'ה"? הצליל נשמע לטיני, אבל נראה שלא כך. ישבנו עם אורחים מאמריקה הלטינית במסעדה בשם זה בתל-אביב, והם לא הכירו את המילה או השורש.
רוביק עונה:
המקור הוא פולני, branza. המילה קשורה גם למילה האנגלית branch שפירושה ענף. שתי המילים נגזרו מהמילה הלטינית branca שפירושה כף רגל של בעל חיים, טלף.
597
ידידיה סבג שואל/ת: מה מקור הפועל להקניט (כלומר ללעוג, לזלזל וכ'ו)?
רוביק עונה:
הקניט הוא פועל תלמודי. הפועל מופיע בשפות שמיות שונות כגון ערבית, ארמית וסורית ואפילו אכדית. על פי דעה אחרת מקורו בפועל היווני kentein שפירושו לדקור ולעקוץ.
598
ד"ר דפנה קירש שואל/ת: מה מקור המילה "נרתיק"? האם יש קשר למילה "תיק"? ואם כן, מנין התווספו הנון והריש?
רוביק עונה:
אין קשר ישיר בין תיק לנרתיק. 'נרתיק' היא גלגול קרוב של המילה היוונית narthex במשמעות קופסה. תיק גם היא מילה יוונית במשמעות דומה – theke. יתכן שיש קשר בין שתי המילים היווניות, אך הגלגול לעברית של כל מילה אינו קשור לאחרת.
599
דן וייל שואל/ת: בהמשך לתשובתך בעניין ההבדל בין המילים 'סיבּוֹלֶת' ו'סְבוֹלֶת'. כתבת כי 'סיבולת' היא על פי התלמוד סעודה משותפת, פיקניק. חיפשתי ב"מאגר ספרות הקודש" ולא נמצאה, לא המילה סיבולת ואף לא סבולת. האם תוכל להפנות למקור בתלמוד?
רוביק עונה:
המקור הוא בתלמוד בבלי, מסכת פסחים פט ב: "אפילו חמשה ועשו סיבולת - רשאין לומר לו: טול חלקך וצא". סְבולת אינה מילה תלמודית.
600
אריה שואל/ת: באחת מהתשובות שלך כתבת שמקור המילה "ספק" אינו ידוע. מאחר ולשורש הכפול "פקפק" משמעות קרובה מאד, והוא נגזר מהרכיב "פק" (הבא מהשורש החלול "פוק"), מה דעתך על ההשערה ש"ספק" הוא צורת ספעל של "פוק"?
רוביק עונה:
השערה כזו אינה ידועה, וחוקרי העברית הקדומה הרבים לא העלו אותה, ולא במקרה. היא מעלה סימני שאלה רבים מדי, ובעיקר העובדה שאין שורש קדום למילה ספק, או פועל הקשור אליה. ספק זכתה בלשון ימי הביניים ליצירת שורש גזור שם: ספ"ק.
< הקודם ... 36 37 38 39 40  ... הבא >