שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
421
שואל/ת: מדוע קיבל כוכב צדק את שמו?
רוביק עונה:
מדרשים שונים מנסים להסביר את משמעות השם, כגון "צדק, שעתיד הקדוש ברוך הוא להצדיק עליהם את הדין". בן יהודה כותב במילונו כי "לא נתברר מקור השימוש של צדק לכוכב יופיטר". בן יהודה מזכיר עם זאת את כית ומישר, צדק ומישור, שהם בני האל שמש בלשון אשור ובבל.
422
שואל/ת: מה הקשר בין שמו העברי של כוכב הלכת השישי שבתאי, לשמו האנגלי Saturn ?
רוביק עונה:
שמות כוכבי הלכת ניתנו בתלמוד, וכל הסימנים מצביעים על כך שבקביעת השם שבתאי היתה השפעה לטינית. על שם אל החקלאות הרומי סאטורנוס נקראו גם הכוכב וגם היום בשבוע (dies saturni, שהתגלגל באנגלית ל-Saturday). בעקבות הלטינית קשרו חכמי התלמוד את היום בשבוע (שבת) לכוכב (שבתאי), בלי תיווך האל המיתולוגי. במדרשי התלמוד קושרים באופן ישיר את כוכב שבתאי ליום השבת.