שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
496
שמוליק מאנגליה שואל/ת: מה מקור השם תירס?
רוביק עונה:
תירס הוא שם מקראי קדום, אחד מבניו של יפת. על פי תרגום יונתן ומקורות נוספים תירס מייצג את טורקיה, וכך נקבע במסורת הפרשנות המקראית. טורקיה היתה תחנה מרכזית בהפצת התירס באירופה, ולכן נקרא התירס ביידיש "חיטה טורקית". המשכילים העבריים חיברו את הקצוות, ובעקבות פרשני המקרא תרגמו את הכינוי היידי ל"חיטי תירס". בעברית החדשה קוצר השם לתירס. אז מעתה כשאנו אוכלים תירס, אנו אוכלים בעצם את טורקיה. איזו השפלה!
497
שואל/ת: "הורי נולדו בפולניה, אבל פולניה הפכה לפולין. מדוע?
רוביק עונה:
ה"פולנים" קיימים בשם הזה כבר מאז המאה השמינית. פירוש השם: אנשי השדה, היוגבים. ארצם נקרא בעקבות זאת Poland, והיהודים קראו לה מאז ימי הביניים המאוחרים בשני שמות מקבילים: פולין ופולניה. "פולניה" מתאימה לדפוס של "גרמניה" ואחרות. מקור השם פולין לא ברור, אך הוא כרוך במדרש עברי: כשבאו היהודים לארץ הפולנים אמר להם אלוהים: פה לין. מדרש לשוני מקביל הוסב לא מכבר על השם "פולניה" בסידרת הטלוויזיה "פה לן יה". בעברית היום השימוש הגורף הוא בשם פולין, ופולניה היא חלופה נדירה הן בדיבור והן בתקשורת.
498
תומר מבית זית שואל/ת: פעם שמעתי שהשם כץ ניתן לגוי שהתגייר. האם זה נכון?
רוביק עונה:
בדרך כלל מוסכם לראות בשם כץ ראשי תיבות של כהן צדק. כהן צדק הוא צאצא של צדוק הכהן, שבו בחר שלמה לכהן בבית המקדש. עם זאת מייחסים את הכינוי גם ללא יהודים, והתלמוד מכנה את שם בן נח כהן צדק. נוסף על כך, כץ פירושו בגרמנית חתול בגרמנית. יש לא מעט שמות משפחה שמקורם גרמני שהם שמות בעלי חיים, כמו בֶּר (דב) ועוד.
499
ד"ר חלי אברהם-איתן שואל/ת: "מודיעין עיר חדשה, לעתים מתחבטת במתן שמות, כגון: פארק עַנַבֶּה. רצו שם עברי וכינו אותו פארק עֲנָבָה שהוא שם חסר משמעות. לעניות דעתי, השם המתאים בעברית הוא פארק עינב או פארק ענבים, מכיוון שאזורנו משופע כרמים. מה התרגום המילולי של עַנַבֶּה?
רוביק עונה:
עַנַבֶּה פירושה בערבית הספרותית עינב, וייתכן שהשם הערבי נקשר גם הוא לכרמים באזור. המילה העברית עֲנָבָה אינה חסרת משמעות. בלשון חכמים היא משמשת כגירסה נקבית של עינב, ובהרחבה כגרגר בודד של פירות רבים אחרים. למשל: "אין לך כל ענבה וענבה שאין בה שלושים גרבי יין" (כתובות קיא). רש"י כותב בפירושו לשיר השירים: "כשנופל הפרח והענבים מובדלים זה מזה ונכרים כל ענבה לעצמה קרויה סמדר". בעברית החדשה יש שימוש במילה ענבה במונחי הבוטניקה, ובשנת 1939 היא נקבעה כשם כולל לפירות בעלי תצורה גרגרית מעוגלת הקרויים באנגלית bacca או berry. הצמח atriplex semibaccata קרוי "מלוח הענבות". לצד כל אלה, לשם ענבה היסטוריה עתיקה. ראשיתו ככל הנראה ביישוב עֲנָב שבהרי יהודה המופיע בספר יהושע. לאחר החורבן נקרא היישוב בית ענבה, והתיישבו בו משפחת בית ענובאי. בעקבותיו נקרא הכפר הערבי במקום עינובא, שנחרב ב-1948, וכן נחל עַנַבֶּה, שהוא מקור השם פארק עֲנָבָה.
500
דב פוניו מערד שואל/ת: נחל טביה תחילתו בערד, משם הוא גולש למפגשו עם נחל יעלים. מה פירוש השם טביה?
רוביק עונה:
טביא פירושה בארמית צבי, המילה מופיעה בתלמוד.
501
שואל/ת: אני גר ברחוב מורית. מה פירוש השם?
רוביק עונה:
מורית היא עשב רב שנתי ממשפחת הסוככיים. שמו הלטיני: smyrnium. מבחינים בין "מורית גדולה" ל"מורית קלוטה".
502
שואל/ת: האם יתכן קשר כלשהו בין השמות ג'ורג' וגיאורג לשם גיורא?
רוביק עונה:
אין קשר. George הוא גלגול של מילה יוונית שמשמעה בעל חווה. גיורא פירושו בארמית גֵר, המילה מופיעה בתלמוד הבבלי ובתרגום אונקלוס.
503
שואל/ת: הודו מופיעה בתנ"ך, אולם שמה של הארץ באנגלית ובשפות אחרות הוא שונה. מה מקורו?
רוביק עונה:
השם India מתייחס לנהר האינדוס, שהארצות סביבו ומזרחה לו נקראו על שמו. זוהי הודו המקראית. הודו היא הגירסה העברית לשם האיזור, לאחר שהנ' נטמעה בד'. בדברים רבה כתוב: "שמצא סייף הנדי שאין כמותו בעולם", והכוונה כנראה לחרב הודית.
504
שואל/ת: מאיפה צץ השם שקיבלתי, אירית? קשה לי להאמין ששם כל כך נפוץ בכתיב כזה נובע רק משגיאת כתיב שהשתרשה עם השנים?
רוביק עונה:
נכון של"אירית" אין משמעות, בניגוד לעירית שהוא שם של צמח פורח וגם ירק גינה, אבל הוא שם יפה ואינו סיבה למשבר זהות. על היווצרות השם השפיע אולי פרח נוסף שגם הוא שם נפוץ (אם כי במלעיל): איריס.
505
שואל/ת: מדוע קיבל כוכב צדק את שמו?
רוביק עונה:
מדרשים שונים מנסים להסביר את משמעות השם, כגון "צדק, שעתיד הקדוש ברוך הוא להצדיק עליהם את הדין". בן יהודה כותב במילונו כי "לא נתברר מקור השימוש של צדק לכוכב יופיטר". בן יהודה מזכיר עם זאת את כית ומישר, צדק ומישור, שהם בני האל שמש בלשון אשור ובבל.
506
שואל/ת: מה הקשר בין שמו העברי של כוכב הלכת השישי שבתאי, לשמו האנגלי Saturn ?
רוביק עונה:
שמות כוכבי הלכת ניתנו בתלמוד, וכל הסימנים מצביעים על כך שבקביעת השם שבתאי היתה השפעה לטינית. על שם אל החקלאות הרומי סאטורנוס נקראו גם הכוכב וגם היום בשבוע (dies saturni, שהתגלגל באנגלית ל-Saturday). בעקבות הלטינית קשרו חכמי התלמוד את היום בשבוע (שבת) לכוכב (שבתאי), בלי תיווך האל המיתולוגי. במדרשי התלמוד קושרים באופן ישיר את כוכב שבתאי ליום השבת.