שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
196
רינה גרטל שואל/ת: כיצד לומר: אנשים פסימיים ואופטימיים או אנשים פסימים ואופטימים?
רוביק עונה:
פסימי ואופטימי הם שמות תואר, ולכן צורת הרבים תהיה פסימיים ואופטימיים. לעיתים יש מילים המשמשות גם כשם עצם וגם כשם תואר, וכאן על פי ההקשר שתי האפשרויות נכונות. למשל: 'יהודי': "היהודים עלו לארץ ישראל", לעומת "בקיבוצים חגגו את החגים היהודיים". בנקבה רבות הצורות האלה מתאחדות: יהודיות. בנקבה הן מתפצלות לעיתים: 'יהודית' הוא בעיקר שם תואר, 'יהודייה' – שם עצם.
197
עינת שואל/ת: האם נכון לומר 45 גרם או 45 גרמים? שאלתי תקפה גם לליטרים, מטרים וכיוצא באלה.
רוביק עונה:
שתי הצורות אפשריות, וזאת בעקבות שימושים בתנ"ך. שלושים איש / שלושים אנשים, עשרים שקל / עשרים שקלים.
198
סאס שואל/ת: האם ניתן להשתמש ברבים של 'רגע' למרות שרגע אינו זמן מוגדר?
רוביק עונה:
אפשר בהחלט, משני טעמים. טעם אחד הוא ש'רגע' שימש בעבר במשמעות דקה והשימוש לא נעלם לגמרי. לכן אמרו "השעה שלוש וחמישה רגעים", ובקיצור: השעה שלוש וחמישה. גם אם 'רגע' הוא זמן בלתי מוגדר אין כל בעיה להשתמש בצורת הרבים: "היו לנו רגעים נפלאים יחד", "הרגעים החשובים בשבעים שנות המדינה" וכדומה.
199
רינה גרטל שואל/ת: איך צריך לומר: 'מערכת הפרסום של פייסבוק היא אחת מכלי השיווק הכי חזקים ...' או: '...היא אחד מכלי השיווק הכי חזקים?' 'אחת' תואמת לאוגד 'היא' (נקבה)? או 'אחד' התואם ל"כלי השיווק" (זכר)?
רוביק עונה:
סוגיית מין האוגד מטרידה את דוברי העברית והכותבים ואין לה פתרון קסם. האוגד יכול להתייחס במשפט שמני או לנושא או לנשוא, וכאשר המין של שני האגפים שונה יש לבחור. הבחירה ההגיונית היא על פי ההקשר, כלומר, איזה צד של המשפט אנו מעוניינים להדגיש. יש גם דעות התומכות בהתאמה בלעדית של האוגד לנושא, אבל חלקי אינו אתם.
200
שחר שואל/ת: כשזוג גברים יוצא לטיול (או מתחתן) ניתן לומר להם - שתשמרו אחד על השני. מה קורה כשרוצים לברך זוג הטרוסקסואלי לרגל נישואין - כיצד יש לומר - שתשמרו אחד על השנייה? אחת על השני? זה על זה? זה על זאת? כל בחירה נראית לי טעונה בהטיה מגדרית - מי הצד ששומר על מי? השאלה אם יש צורה תקינה אחת שמאפשרת נייטרליות מגדרית בהקשר זה או לפחות משמרת את ההדדיות בין הצדדים שברצוני לבטא.
רוביק עונה:
הסוגיה קיימת לא רק לגבי הפועל 'לשמור' אלא גם 'לאהוב', 'לכבד' וכדומה. קשה מאוד להימלט מההטיה המגדרית. יש אמנם טענה שכיוון שהצורה הזכרית נחשבת גם הצורה הלא מסומנת, אין בעיה לומר 'זה על זה', אך זו טענה מיושנת. יש שתי דרכים לפתור את הדילמה. האחת היא להחליט שזה לא מאוד חשוב ולהשמיע את מה שעולה על השפתיים. השנייה היא להשמיע ביטוי כפול: "שתשמרו זה על זו וזו על זה", "או תשמרי עליו, ואתה תשמור עליה".
201
לייב שואל/ת: אני צריך לכתוב משפט בו יש שני שמות עצם, הראשון זכר והשני נקבה, ופועל הנוגע לשניהם. מה תהיה הטיית הפועל?
רוביק עונה:
על פי כללי העברית הצורה הזכרית במצבים אלה קובעת. יחד עם זה, כשעוסקים בפועל בדרך כלל זו אינה בעיה. למשל: "הצרצר והנמלה שוחחו ביניהם", "הדבורה והנמלה שוחחו ביניהן" - ההבדל במינים בין המשפטים הוא רק במילת היחס (ביניהם/ביניהן) ולא בפועל. הבעיה קיימת רק בפנייה בגוף שני עבר, שבה יש הבחנה בין זכר ונקבה (הלכתם/הלכתן). כמו כן יש כמובן הבחנה בצורות הבינוני: "הצרצר והנמלה משוחחים" ולא "משוחחות".
202
שני שואל/ת: כיצד הוגים את המילה ״כיסאות״, ולאיזה משקל היא שייכת?
רוביק עונה:
הצורה הנכונה היא כיסְאות, בשווא בס', ולא כיסָאות, צורה דיבורית נפוצה, שנועדה ליצור חציצה בין העיצורים ס' וא', כדי שהמילה לא תישמע 'כיסוֹת'. למילה כיסא אין שורש, כמו למילים רבות במקורות.
203
מאיר מינדל שואל/ת: אם בבית הקברות גבר שנפטר הוא "בר מינן", האם יש גם הגדרה לאשה-"בת מינן"?
רוביק עונה:
המילה 'בר' היא רבת משמעויות. פירושה גם 'בן' בארמית, וכן תבואה מנופה, ניקיון, וכן 'חוץ', כמו בביטוי 'מלבר ומלגו', מבחוץ ומבפנים. 'בר מינן' פירושו 'חוץ מאתנו', והוא משמש במשמעות מת, אדם שיצא מעולם החיים, וגם בעיקר בלדינו במשמעות 'חס וחלילה', מובן שאין מקום לביטוי 'בת מינן'.
204
שמואל שואל/ת: שלוש צינורות או שלושה?
רוביק עונה:
שלוש צינורות או שלושה? צינור הוא שם עצם ממין זכר, ולכן יש לומר שלושה צינורות. צינור שייך למילים רבות מן המקורות שבהן יש מעין שיכול מגדרי: מילה בזכר בסיומת נקבה (אבות, שדות, צינורות), מילה בנקבה המסתיימת בסיומת זכר (ערים, אבנים). בתנ"ך 'צינור' הוא בסיומת זכר (צינורֵי...), הסיומת בנקבה היא תלמודית.
205
אודי לם שואל/ת: בקשר לריבוי של שמות בעלות מקצוע: האם נכון לומר "נגרת" כמו "נווטת", או "נגרית" כמו "ספרית", ומה הצורה הנכונה בריבוי? לאחרונה שמעתי באחת מתכניות הרדיו את המילה "נגריות" שהתייחסה לבעלות המקצוע, ולא למקום העבודה, מעניין אותי מה נכון.
רוביק עונה:
שמות מקצועות בנקבה נוצרים בשלוש דרכים: סיומת –ָה (מזכירה), סיומת –ֶת (ציירת, כתבת), סיומת –ית (שדרית, עיתונאית). הבחירה היא לפעמים עניין של הרגל ויש גם שמות מקבילים. כאשר שם המקצוע הוא במשקל המקצועות קַטָּל אין כמעט הופעות לסיומת –ָה. במקרה של נגר, הדרך המקובלת היא נַגָּרית.
206
דנה ברעם שואל/ת: אני צריכה להשתמש בצורת יחיד של המילה "כישורים" (יכולות, תכונות - לא מכשיר הטווייה). האם אפשר לכתוב "כישור"? רב-מילים טוען שהצורה אינה רווחת, אבל האם היא אפשרית? ואם לא - איזו חלופה תוכל להציע לי?
רוביק עונה:
יש בעברית מילים רבות הנהוגות רק ברבים, והדבר מוכר כבר בתנ"ך ובלשון חז"ל. למשל: נפתולים, כיסופים, נישואים, נדודים, עשתונות ועוד ועוד. טכנית ניתן להפיק מהן צורת יחיד, אבל הדבר אינו נהוג ומבחינת סמנטית בדרך כלל אינו הגיוני. 'כישורים' שייכת לקטגוריה הזו, ופירושה מכלול היכולות של אדם. צורת היחיד המתאימה תהיה 'יכולת', אף כי היא אינה נרדפת לגמרי לרעיון המובע ב"כישורים".
207
ארנון שואל/ת: אירוע חד שנתי מתקיים אחת לשנה. אירוע דו שנתי - מתקיים אחת לשנתיים או פעמיים בשנה?
רוביק עונה:
אירוע דו שנתי מתקיים אחת לשנתיים. אירוע המתקיים פעמיים בשנה הוא אירוע חצי שנתי.
208
הודיה שואל/ת: האם תוכל לומר לי איך אומרים ברבים "דו שיח"? הכוונה לא לשיחה של מספר אנשים שעולה על 2, אלא על 'כמה דו שיח'... (אם מדברים על דו-שיח כזה, ודו-שיח כזה, ודו-שיח כזה...).
רוביק עונה:
אין קביעה נחרצת בנושא, וכמעט שלא נהוג להציג ריבוי לצירוף. הדרך האפשרית והסבירה, אם צריך, היא דו-שיחים, בדומה לריבוי של דו-קרב: דו-קרבות. אגב, 'רב שיח' אינו יוצר בעיה, ניתן ליצור ריבוי – רבי שיח, אך המילה דו אינה מקבלת ריבוי, בניגוד לרב.
209
נעם שגב שואל/ת: אני מרצה לסטטיסטיקה והסתברות. איך אומרים: 'הסתברות מותנה' או 'הסתברות מותנית' (הסתברות תחת תנאי מסויים)?
רוביק עונה:
מותנית היא צורת בינוני נקבה של בניין הופעל, בשורש תנ"ה, גזרת נחי ל"ה. במקרים אלה הסיומת תהיה תמיד –ֵית ולא –ָה.
210
חנה קאופמן שואל/ת: אות, אותות, זה זכר או נקבה?
רוביק עונה:
אות במשמעות סימן היא בזכר, אותו - בזכר רבים. אות במשמעות האות הכתובה היא בנקבה. אותיות - נקבה רבים.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >